Qi türkçesi Qi nedir

  • (çin kültüründe) hayat enerjisi.
  • Enerji ve kozmik yaşam güçleri anlamına gelen çin görüşü (chi diye telaffuz edilir, sanat, sağlık, dövüş sanatları vb. alanlarda bahsedilen).

Qi ile ilgili cümleler

English: Excuse me, is Xinqiao Restaurant far from here?
Turkish: Affedersiniz, Xinqiao Restoranı buradan uzak mı?

English: Chongqing is a hilly city with winding streets.
Turkish: Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir.

English: He had a son named Qian.
Turkish: Onun Qian adında bir oğlu vardı.

English: He went to Urumqi on Monday and came back here the next day.
Turkish: O, pazartesi günü Urumqi'ye gitti ve ertesi gün buraya geri geldi.

English: The qipao is a classic female garment that originated in 17th century China.
Turkish: Qipao 17.yüzyıl Çin'inde yaratılmış klasik kadın giysisidir.

İngilizce Qi Türkçe anlamı, Qi eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Qi ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Vim : Gayret. Güç. Kuvvet. Enerji.

Energy : Bilgisayar, biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Canlı organizmalarda katabolizma sırasında meydana gelen iş görme kapasitesi. Erke. Doğada çeşitli hallerde görünen iş yapabilme yeteneği. değişlik yollarla bir türünden ötekine dönüşebilen bellibaşlı erke türleri erkil, devimsel, elektriksel, ısıl, ışıl, kimyasal, çekirdeksel erkelerdir. Derman. İş yapabilme yeteneği. (erkenin gizil, devimsel, elektriksel, ısıl, kimyasal, nükleer, radyan gibi çeşitli biçimleri vardır ve bunlar, uygun araçlarla birbirlerine çevrilebilir. erkenin sı birimi jul'dür, simgesi e'dir). Güç. Kudret. Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür vb.; bir bölümü de rüzgar, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü. Özdeğin iş yapabilme yeteneğinin ölçüsü olan nicelik. (konumsal görelikten doğan gizilgüç ya da konum değişiminden doğan kinetik erke gibi biçimleri, ısı ve iş gibi bir dizge ile çevresi arasında aktarım türleri; ışınım, elektrik, yüzey erkeleri gibi türleri vardır.).

 

Vitality : Can. Güç. Canlılık. Dayanma gücü. Zindelik. Yaşama gücü. Hayatiyet. Dirilik. Ruh. Hayat.

Chi : Yunan alfabesinin bir harfi.

Qi synonyms : ch'i, ki.