Quadr türkçesi Quadr nedir

Quadr ile ilgili cümleler

English: Ali is a quadriplegic.
Turkish: Ali elleri ve ayakları felçli biri.

English: Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.
Turkish: x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz.

Quadr ingilizcede ne demek, Quadr nerede nasıl kullanılır?

Quadra : Süpürgelik.

Quadrable : Karesi alınır. Karesi alınabilir.

Quadragenarian : Kırkını aşmış kimse. Kırklı yaşlarında olan. Kırklarında olan. Kırk yaşındaki kimse.

Quadragesima : Lent'in (paskalya öncesi oruç) ilk pazar günü (hristiyanlık).

Quadrangle : Bahçe. Avlu. Avluyu çevreleyen binalar. Dörtgen.

Quadrant elevation : Yükseliş açısı.

Quadrangles : Avluyu çevreleyen binalar. Bahçe. Avlu. Dörtgen.

Quadrant : Çeyrek. Açıölçer. Dörtlük aracı. Dörttebirlik. Çeyrek düzlem. Dörtgen bölümlü. Bir eksenler dizgesinde yatay ve düşey eksenlerin kesişmesiyle oluşan.dört bölümlü alandan her biri. Dörtlük. Dairenin dörtte biri. Bilgisayar, uzay alanlarında kullanılır.

Quadrants : Çemberin dörtte biri. Dörtlük. Çeyrek çember. Çeyrek düzlem. Dairenin dörtte biri. Oktant (astronomi terimi). Çeyrek daire. Dörtgen bölümlü. İletki. Kadran.

 

Quadrantal : Çeyrek daire şeklinde.

İngilizce Quadr Türkçe anlamı, Quadr eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Quadr ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Quartiles : Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kartiller. Çeyrekler. Dördün. Bir sıklık veya olasılık dağılımını dört eşit parçaya bölen değerler. Kartil (ist.).

Type : Çeşit. Bir topluluktaki belirli özellikleri taşıyan bir kimseyi, bilinen kalıplar içinde yansıtan oyun kişisi. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Daktilo etmek. Örnek. Örnekçe. İdeal örnek. Bir olaylar ya da kavramlar kümesini ortak ve ayırıcı özellikleriyle dile getiren kalıp. Yazmak. İçerik, biçim ve amaç yönünden özellik gösteren bir sanat çeşidi.

Sib : Erkek ve kızkardeşle alakalı. Kardeş. Aynı anne babaya sahip olan. Aynı soydan gelen. Ortak atayı paylaşan.

Tetrad : Mitoz bölünmesinin profaz evresinde yanyana gelen ve ortasından ayrılan kromozom çiftlerinin meydana getirdiği dörtlü topluluk. Tetrat. Dört değerlikli kök. Dört rakamı. Dört değerli atom.

Four : Sıkı. 4. Dördü. Dörtlü takım. Kare. Dört rakamı 4. Sağlam. Kravat.

 

Space : Boş yer. Bilgisayar, fizik, uzay alanlarında kullanılır. Boşluk. Yer. Uzam. Espas. Zaman. Aralık. Süre. Boşluk bırakmak.

Quadruple : Dört kat büyük olmak. Dörtlemek. Dört misli. Dörtle çarpmak. Dört katına çıkarmak. Dört misli artmak. Dört katı olmak. Dört kat.

Quadripartite : Dört tonozlu kubbe. Dörde bölünmüş. Dört parçalı. Dört yanlı. Dört taraflı.

Tetras : Tetra.

Foursomes : Dörtlü takım. Golfte iki eş oyuncunun en iyi toplarının diğer iki eş oyuncunun en iyi toplarına karşı yarışması.

Quadr synonyms : hair space, quater, quartette, tetra, quadruplet, foursome, quart, quartet, quadro, sibling, tetrads, fours, quad, quadruples, quartets.

Quadr zıt anlamlı kelimeler, Quadr kelime anlamı

Flexor : Esnetici. Fleksör. Bükücü kas. Fleksör kas. Kasar kas. Fleksor kas. Bükülme hareketini yaptıran kas. Fleksor. Büken.