Quadrature amplitude modulation türkçesi Quadrature amplitude modulation nedir

  • Dördün genlik kiplenimi.
  • Dörtlü genlik modülasyonu.
  • Kareli genlik modülasyonu.

Quadrature amplitude modulation ingilizcede ne demek, Quadrature amplitude modulation nerede nasıl kullanılır?

Quadrature : Dört evreli. Çeyrekleme. Dördün (astronomi terimi). Tümlev. Kare yapma. Kareleme. Kareleştirme. Dörtlük. Dördün. Dördülleme.

Amplitude : Salınan bir noktanın ya da bir cismin denge konumundan en büyük ayrılımı. Amplilüd. Bk. dalga genliği. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bolluk. Salınım devimlerinde denge konumuyla en büyük uzanım arasındaki fark. değişen yıldızlarda, en büyük parlaklık ile en sönük parlaklık arasındaki fark. Genlik. Sıra. Üslup zenginliği. Genişlik.

Modulation : Değiştirme. Hafifletme. Tadil. Yüksek sıklıkta bir akımın genliğini, sıklığını ya da evresini, bu akıma bindirilen bir alkımla uygun biçimde değiştirme. Vericiden almaçlara gönderilen elektromıknatıslı dalgaların salınım genliğinde, yineleniminde ya da evresinde yapılan değişiklik; bu durumda, sırasıyla, genlik değiştirimi, yinelenim değiştirimi, evre değiştirimi ortaya çıkar. Hücrenin esas karakterlerini bozmadan çevre uyartıları ile meydana gelen değişme. bazı ikinci uyartılar (modülator) tarafından bir hücreye verilen bir işaretin ya da cevabın gücünde değişiklik meydana getirilmesi. Bilgisayar, biyoloji, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Değişme. Geçiş. Kipleme.

 

Amplitude modulation : Taşıyıcı dalganın genliğini, ses gibi iletilecek imlemlerin genliğine ve sıklığına uygun olarak değiştirme. Genlik modülasyonu. Genlik kiplenimi. Radyo dalgasının genişliğindeki çeşitlilikler aracılığı ile yayın yapmak (elektrik). Genlik kiplenmesi.

Amplitude modulation equivalent : Amplitud modülasyon eş değeri. Genlik modülasyon eşleniği.

Pulse amplitude modulation : Darbe genlik modülasyonu. Vurum genlik kiplenimi. Darbe- genlik modülasyonu. Vurum genlik. Darbe genlik kiplenimi. Puls-genlik modülasyonu. Vurum.