• Tatsız.
 • Hassas.
 • Midesi kolayca bulanan.
 • Mide bulandırıcı.
 • Çabuk bulanan.
 • Kusacak halde.
 • Kusacak gibi.
 • Aşırı titiz.
 • Müşkülpesent.
 • Zor beğenen.
 • Midesi bulanmış.
 • Kusmak üzere.
 • Kusturucu.
 

Queasy ile ilgili cümleler

English: Ali looks a bit queasy.
Turkish: Ali biraz midesi bulanmış gibi görünüyor.

English: Ali looked a bit queasy.
Turkish: Ali biraz kusacak gibi görünüyordu.

English: Tom had a queasy feeling in the pit of his stomach.
Turkish: Tom'un mide çukurunda kusacak gibi bir his vardı.

Queasy ingilizcede ne demek, Queasy nerede nasıl kullanılır?

Feel queasy : Midesi kalkmak. Kusacak gibi olmak. Midesi bulanmak.

Queasier : Mide bulandırıcı. Aşırı titiz. Kusacak gibi. Midesi bulanmış. Tatsız. Zor beğenen. Müşkülpesent. Çabuk bulanan. Hassas. Kusturucu.

Queasiest : Kusacak gibi. Zor beğenen. Kusacak halde. Çabuk bulanan. Kusturucu. Müşkülpesent. Tatsız. Hassas. Midesi bulanmış. Mide bulandırıcı.

Queasily : Rahatsız olarak. Aşırı titiz bir şekilde. Midesi bulanmış bir halde.

Queasiness : Mide bulanması. Mide bulantısı. Kılı kırk yarma. Aşırı titizlik. Bulantı. Zor beğenirlik.

Queans : Oynak kız. Orospu. Fingirdek kız.

Bequeathed : Vasiyetle bırakmak. Miras bırakmak. Vasiyet olunan.

Bequeather : Bedelsiz veren. Vasiyetle bırakan. Vasiyet yoluyla veren kimse. Vasiyet eden. Bahşeden. Miras bırakan (hukuk terimi). Vasiyetname bırakan. Bağışlayan. Bırakan kimse.

Bequeathal : Miras bırakma (mülk vs). Bağışlama. Bahşetme. Bırakma. Vasiyet yoluyla verme. Bedelsiz verme.

Bequeathment : Miras bırakma. Bedelsiz verme. Vasiyet yoluyla verme. Bağışlama. Bahşetme. Bırakma.

İngilizce Queasy Türkçe anlamı, Queasy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Queasy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bleak : Nahoş. Kötü. Rüzgar alan. Sazangiller familyasından, şerit arakonakçısı bir balık türü; akbalık. Rüzgarlı. Soğuk. Çıplak. Akkefal. Kemikli balıklar (teleostei) takımının, sazangiller (cyprinidae) familyasından, asya'da tatlı sularda yaşayan bir tür.

Brickle : Gevrek (arkaik). Kolay kırılır. Kırılgan.

Fussy : Titiz. Mızmız. Kılı kırk yaran. Huysuz. Yaygaracı.

Objectionable : Münasebetsiz. Sakıncalı. İtiraz edilebilir. Nahoş. İtirazı kabil görme. Mahzurlu. Hoş olmayan. Uygunsuz.

Fairer : Orta. Sevimli. Nazik. İyice. Namuslu. Kayda değer. Makul. Açık. Güzel. Adil.

Sickening : Berbat. Sayrılatan. Bıktırıcı. Hastalandıran. İğrenç. Hastalan. Korkunç. Tiksindirici.

Overnice : Çok şirin. Son derece hoş.

Arid : Sıcaktan kavrulmuş. Kurak. Sıkıcı. Çatlamış. Yağışsız. Kurak (toprak). Kuru (iklim). Çorak. Kuru.

Brusker : Öz. Kısa. Sert. Kaba.

Prissier : İffetli geçinen. Bağnaz. Fazla titiz. Faziletli geçinen. Kılı kırk yaran.

Queasy synonyms : nauseated, choosier, nauseous, the sick, prissy, hard to please, exquisite, feeling heart, anxious, duller, finical, difficult, nigglings, overparticular, brittle, fussiest, emetical, climacteric, regurgitant, choosiest, prissiest, pernickety, captious, distasteful, emetic, exigent, climacterics, choosey, brittles, sicklier, emetics, exorable, fastidious.

Queasy zıt anlamlı kelimeler, Queasy kelime anlamı

Untroubled : Sıkıntısız. Sakin. Kaygısız. Rahat. Durgun. Dertsiz. Endişesiz.

Well : Su kuyusu. Fışkırıp akmak. Şanslı. Peki. Kaynamak. Kaynak. Sahne altı üçüncü bodrum. Bagaj. Fışkırmak. Pınar.

Queasy ingilizce tanımı, definition of Queasy

Queasy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Inclined to vomit. Affected with nausea. Sick at the stomach. Qualmish.

Queasy ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Queasy kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Queasy ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Queasy anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Queasy ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...