Queerness türkçesi Queerness nedir

Queerness ingilizcede ne demek, Queerness nerede nasıl kullanılır?

Queer bashing : Eşcinsel düşmanlığı.

Queer bird : Garip insan. Dışlanan insan. Çok tuhaf olduğundan gruptan dışlanan tip. Tuhaf tip.

Queer fellow : Tuhaf herif.

Queer fish : Antika. Tuhaf bir kimse. Kaşmerdikoz. Acayip tip. Garip bir kimse.

Queer in the head : Kaçık. Çatlak.

Feel queer : Kötü hissetmek. Bir tuhaf olmak. Kendini kötü hissetmek. Hasta olmak. Başı dönmek.

Queer the pitch : İşini bozmak. Müdahale etmek. Planını bozmak.

In queer street : Problemli. Borç içinde. Sorunlu. Başı dertte. Sorun içinde (argo terim).

Queerer : Homoseksüel. Sarhoş. Eşcinsel. Çatlak. Rahatsız. Midesi bozulmuş. Acayip. Sahte. Garip. Kalp.

Queer : Acibe. İbne. Nonoş. Tuhaf. Keyifsiz. Üşütük. Garip. Acayiplik. Labunya. Acayip.

İngilizce Queerness Türkçe anlamı, Queerness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Queerness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Didos : Muziplik.

Dejections : Dejeksiyon. Üzüntü. Keder. Bok. Moral bozukluğu. Hüzün. Kaka. Dışkı.

Indispositions : İndispozisyon. Gönülsüzlük. İsteksizlik. Rahatsızlık. Kırıklık.

Inversion : Altüst olma. Bir kromozomda bulunan bir dizi genin yüz seksen derece tersine çevrilmesi. normal dizilişin alfabetik olduğunu kabul edersek, a b c g f e d h ı, d e f g genlerinin inversiyonunu gösterir. ters çevrilme sentromeri kapsarsa perisentrik, kapsamazsa parasentrik olarak adlandırılır. yüksek hava basıncında hafifçe ısınan havanın ağır ve soğuk hava tabakası üzerinde birikmesi ile çok tabakalı hava yapısının oluşması. Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Evirtim. Tersine çevirme. Akis. Ters dönme. İnversiyon.

 

Dejection : Büyük aptes. Bok. Neşesizlik. Moral bozukluğu. Üzüntü. Hüzün. Dışkı. Keder. Dejeksiyon.

Freakiness : Gariplik.

Quirkiness : Gariplik.

Dido : Muziplik.

Creepiness : Sürünme veya emekleme niteliği. Korkutuculuk. Ürperticilik. Ürkütücülük. Tüyler ürpertici durum.

Kink : Dolaştırmak. Tutulma. Tel veya ipin dolaşması. Dolaşmak (ip vb.). İp vb dolaşmak. Kıvrıklık. İp dolaşması. Halat. İlginçlik.

Queerness synonyms : sexual practice, sexual inversion, sex activity, sex, seaminess, oddity, homoerotism, eccentricities, indisposition, dejectedness, drollery, lark, unfamiliarity, fantasticality, crotchet, drolleries, paederasty, inversions, homosexualism, antic, rogueries, liverishness, sodomies, homosexuality, crankiness, funniness, dispiritedness, didoes, malaises, sodom, pederasty, humorlessness, sodomy.

Queerness zıt anlamlı kelimeler, Queerness kelime anlamı

Familiarity : İyi bilme. Teklifsizlik. Hususiyet. Samimiyet. İçtenlik. Yakınlık. Aşinalık. Ülfet. Alışkanlık.

Queerness ingilizce tanımı, definition of Queerness

Queerness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being queer.