Rütbe nedir, Rütbe ne demek

Rütbe; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Rütbe" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim." - N. Cumalı
 • "Müfit vatandaş yetiştirmenin kutsi zevki de her rütbenin, her zevkin fevkinde değil midir?" - E. İ. Benice

Rütbe tanımı, anlamı:

Rütbe indirimi : Daha alt bir göreve getirilme.

Rütbe sıralaması : Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe makam ve rütbe sırası.

Tenzilirütbe : Rütbe indirimi.

Rütbeli : Rütbesi olan.

Rütbesiz : Rütbesi olmayan, kıdemsiz.

Mertebe : Aşama, derece, rütbe. Evre, safha.

Derece : Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Sıcaklıkölçer. Başarı gösterme. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Denli, kadar. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.

Paye : Rütbe. Derece, aşama.

Subay : Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.

Astsubay : Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli.

 

Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.

Sahip : Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

Kıdem : Bir görevde rütbece eskilik. Bir görevde geçirilen süre.

Rütbesizlik : Rütbesiz olma durumu.

Rütbe ile ilgili Cümleler

 • Ali senin rütbeni indirdi.
 • Onun büyük babası yüksek rütbeli bir askerdi.
 • Rütbemi ve yerimi isteyen var mı?
 • O, general rütbesine ulaştı.
 • Teğmen rütbesine indirildi.
 • Rütbe olarak hemen üzerimdedir.
 • Rütben indirildi.
 • Rütbeni düşürdüler.
 • Rütben benden büyükse neden öyleyse problemi çözemiyorsun?
 • Yaygın anlayış, rütbeleri farklı olan kişilerin onurlarının da farklı olduğu şeklindedir.
 • Senin rütbeni indirdim.
 • Rütbelerimi kes durma tenzil et beni.
 • O senin rütbeni indirdi.
 • Rütbeyi sizlere bırakıyorum.

Diğer dillerde Rütbe anlamı nedir?

İngilizce'de Rütbe ne demek? : n. rank, degree, grade, order, distinction, promotion, station, stripe, tier

Fransızca'da Rütbe : grade [le], classe [la], degré [le], distinction [la]

Almanca'da Rütbe : n. Dienstgrad, Grad, Rang, Würde

Rusça'da Rütbe : n. степень (F), чин (M), ранг (M), звание (N)