Rakam nedir, Rakam ne demek

Rakam; bir matematik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Rakam" ile ilgili cümle

 • "Kayıplar yüksek bir rakama çıktı."
 • "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III ..."
 • "Rakamları sıralamaya ihtiyacın yoktur herhâlde." - N. F. Kısakürek

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Sayıları yazmak için kullanılan simgelerden her biri.

Bilimsel terim anlamı:

Bîr doğal sayıyı göstermeğe yarayan ad. || Biçimsel sayı kuramında n sayısını gösteren rakam, sıfır (0) imi ile bu imin sağına yazılan n sayıda ardıl iminden (') oluşan deyimdir. Örn. 3 sayısını gösteren rakam 0'" deyimidir.

İngilizce'de Rakam ne demek? Rakam ingilizcesi nedir?:

digit, numeral

Fransızca'da Rakam ne demek?:

chiffre

Rakam hakkında bilgiler

Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollerden her biri. Pek çok dil ve kültürde kullanılan Arap kökenli rakamlar şunlardır.

Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Sayılar rakamları kullanarak teklik veya çokluk bildirir. Örneğin 7 hem bir rakam hem de aynı rakama karşılık gelen sayı iken, 28 bir sayıdır ve 2 ile 8 rakamlarıyla yazılır. Benzer şekilde -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ve -9 negatif sayılardır ancak -rakam ihtiva etmekle birlikte- rakam değillerdir.

 

Rakam ile ilgili Cümleler

 • Bu rakam, Avrupa Birliği'nin bütçesinin yarısından azdır.
 • Rakam astronomik olacaktır.
 • Bu çok ciddi bir rakam.
 • Rakamlarla aram hiçbir zaman iyi olmamıştır.
 • Rakamlar havada uçuşuyordu.
 • Arapçada rakamlar konusu, oldukça zordur.
 • Bu sınıftaki öğrenci sayısı, ortalama rakamın altında.
 • Rakamlar 230'a varıyor.
 • Belki de rakamlarla aram, insanlarla olduğundan daha iyidir.
 • Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez raslantı!
 • O, okula gitmeden önce rakamları yazmayı öğrendi.
 • Rakamları iki kez kontrol ettin mi?
 • Rakamları bu sütuna ekleyin.

Rakam anlamı, tanımı:

Astronomik rakam : İnsana şaşkınlık verecek derecede büyük rakam.

Toparlak rakam : Yuvarlak sayı.

Arap rakamları : Bugün kullandığımız sayıları gösteren rakamlar.

Romen rakamları : Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan, sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarına karşılık gelen I, V, X, L, C, D ve M işaretleri.

Rakamlama : Rakamlamak işi.

Rakamlamak : Bas notalarının üstüne akortlarını belirten rakam koymak.

Rakamlı : Rakamı olan, içinde rakam bulunan.

Göstermek : Öğretmek, açıklamak. Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Sert bir biçimde karşılık vermek. Etmek. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Bir şeyin etkisi altında tutulmak. Belirtmek, anlatmak. Görünmek, benzemek. Kanıtla inandırmak. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek.

 

İşaret : Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.

Nicelik : Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Yazılı : Geçerli olan, nominal. Yazılı sınav. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı.

Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi.

Sembol : Simge.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Sayı : Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.

Rakam urmak : Nakşetmek, yazmak.

Rakamsal bilgisayar : Sonlu sayıda (pratikte, iki) ayrık değer üzerinde kurulan bilgisayar.

Rakamsız : Rakamı olmayan.

Diğer dillerde Rakam anlamı nedir?

İngilizce'de Rakam ne demek? : n. figure, number, numeral

Fransızca'da Rakam : chiffre [le]

Almanca'da Rakam : n. Numerus, Ziffer

Rusça'da Rakam : n. цифра (F), арифметика (F), численность (F), показание (N), показатель (M)