Rant nedir, Rant ne demek

Rant; bir ekonomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Rant" ile ilgili cümleler

  • "Fırlayan arsa rantları, oy ticareti hissesi olarak paylaşıldı." - A. Boysan

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üretim faktörlerinden biri olan doğanın üretimden aldığı pay.

[Bakınız: kira]

İngilizce'de Rant ne demek? Rant ingilizcesi nedir?:

rent

Rant hakkında bilgiler

İktisatçılar tarafından rantın tanımı "Doğanın getirisi" şeklinde yapılır.
Başka bir deyişle rant hiç emek harcamadan elde edilen kazanımlardır.

Korkut Boratava göre rant, daha geniş bir yorumla, belki de "avanta" teriminin anlamına da geçerek şöyle tanımlanır: "devletin çeşitli uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantajı yaratması; bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı"dır.

Rant anlamı, tanımı:

Rantabilite : Verimlilik.

Rantabl : Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli.

Rantçı : Getirimci.

Rantçılık : Getirimcilik.

Rantiye : Getirimci.

Getirim : Getirme işi. Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeksizin sağladığı gelir, rant.

İktisatçı : Ekonomi alanında uzman olan kimse, ekonomist.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

 

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Getiri : Kazanç. Faiz. Yarar.

Yapılı : Vücudu gelişmiş, iri. Yapısı herhangi bir nitelikte olan.

Deyiş : Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup. Halk şiiri, halk türküsü. Deme, söyleme işi.

Rant arayışı : Normal kârın üzerinde kâr sağlamak için iktisadi karar birimlerinin tekel gücü elde etmeye yönelik çabaları.

Rant benzeri : Kısa dönemde toprak dışındaki üretim faktörlerinin ya da malların sunumlarının artırılamamasından ortaya çıkan kazanç fazlası. krş. farklılık rantı, kent rantı, kalite rantı, yetenek rantı

Rant kollama : rant arayışı

Rantiye devlet : Ulusal hasılalarının tamamını veya önemli bir kısmını, sermaye, petrol, doğalgaz gibi iç kaynaklarını diğer ülkelere kiralayarak veya satarak elde eden ülke.

Diğer dillerde Rant anlamı nedir?

İngilizce'de Rant ne demek? : n. wild uncontrolled speech, loud violent utterance

v. speak in an uncontrollable manner, talk loudly, speak wildly

Almanca'da Rant : Rente

Rusça'da Rant : n. рента (F)