Raptly türkçesi Raptly nedir

  • Çok dalmış bir halde.
  • Kendinden geçmiş bir şekilde.

Raptly ingilizcede ne demek, Raptly nerede nasıl kullanılır?

Rapt : Çok dalmış. Kendinden geçmiş. Hoşnut. Mest olmuş. Memnun. Esrik. Mest. Kendini vermiş şekilde. Cankulağıyla.

Raptness : Aklını verme durumu.

Raptor : Yırtıcı kuş.

Raptor cramp : Yırtıcı kuş krampı. Kalsiyumun diyetsel yetersizliğine bağlı olarak yırtıcı kuşlarda oluşan hipokalsemik ve tetanik konvülziyonlarla belirgin bozukluk.

Raptorial : Yırtıcı.

Rapturousness : Kendinden geçme durumu. Mest olma durumu.

Nocturnal raptors : Gece avlanan yırtıcı kuş.

Go to raptures : Sevincinden havalara uçmak.

Rapture : Büyük sevinç. Kendinden geçme. Esrime. İstiğrak. Aşırı sevinç. Mest olma.

Raptures : Aşırı mutluluk. Mest olma.

İngilizce Raptly Türkçe anlamı, Raptly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Raptly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Answer : Tatmin edici olmak. Bir gözlem aracında yer alan sorulara ya da sınarlara alınan ve bir bilgi içeriği olan sözlü ya da eylemli karşılık. Yanıt. Karşılık vermek. Yetmek. Karşılamak. Cevap vermek. Kefil olmak. Eşit olmak. Tanımlamak.

Respond : Yanıtlamak. Karşılık vermek. Mukabele etmek. Ses vermek (motor). -e tepki vermek. Etkilenmek. Geri cevaplamak. Tepki göstermek. Cevap vermek. Cevap yazmak.

 

Partially : Tarafgirlikle. Bir tarafı tutarak. Kısmi olarak. Yan tutarak. Bir ölçüde. Bölümsel olarak. Kısmen. Bir dereceye kadar. Taraflı olarak.

Return : Döndürüş. Yanıtlamak. Karşıdan gelen topun ağın üzerinden ya da ağa dokunarak yeniden karşı alana gönderilmesi. Oyunda olayın düzgün ilerleyişini ve zamanın sırasını bozarak geçmiş bir olaya dönme, oyunun bir yerine geçmişte oluşmuş bir sahne katma. Tenis, bilgisayar, iktisat, masa tenisi, tiyatro alanlarında kullanılır. Karşılama. Oyunda, önemli bir serimi yapabilmek için olay dizisinin ilerleyişi içine geçmişteki bir sahneyi katarak, eylemin gelişimini çeşitli biçimlerde etkilemeye yarayan bir önceye dönüş. Topun kurallara uygun olarak karşı alana aktarılması. İade. Geriye dönüş.

Tell : Emretmek. Belli etmek. Haber vermek. Yaymak. Anlamak. Belli olmak. Göstermek. Bilmek. Göze çarpmak. Açığa çıkarmak.

State : Bir dizgenin ölçülebilen tüm özellikleri arasında kurulan ve o dizgeyi ayırt edici olarak belirlemeyi sağlayan nicelikler ve aralarındaki bağıntı. Toplumun siyasal örgütlenişi. toplumdaki siyasal örgütlerin tümü. Vaziyet. Hal. Bilgisayar, hukuk, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Nesnelerin kesin olarak tanımlanmış koşullardaki ortak niteliklerinin tümüne verilen ad. anlamdaş durum. Değişkenlerin değerleri verildiğinde, dizgenin kesinlikle tanımlanan belirli durumu. Eyalet. Söylemek. Bilgi vermek.

Repay : Aynen iade etmek. Geri vermek. Parayı geriye vermek. Karşılığını vermek. Ödemek. Geri ödemek. Altında kalmamak. (para) geri vermek. Mukabelede bulunmak. Karşılık vermek.

 

Bridle : Başkaldırmak. Ata başlık takmak. Zaptetmek. Yular takmak. Dizgin. Gem vurmak. Başını hafifçe kaldırarak öfkesini veya beğenmediğini belli etmek. Frenlemek. Gem. Karşı gelmek.

Field : Ayaktopu oyununun oynandığı, uzunluğu en az 90, en çok 120, genişliği ise en az 45, en çok 90 m. olan toprak ya da çimle kaplı düz yer. Alan. Sahaya çıkarmak (bir spor takımını). Tarla. Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde uyarılan kendini kuvvet etkisi ile belli eden yönleçsel, doğabilimsel nicelik. Çayır. Cevaplandırmak. Tarım coğrafyasında, dar anlamıyla "sürülen, ekilen" toprak. Saha. Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış belirli bir bölge. en küçük mantıksal veri saklama birimi.

Counter : Karşı atak yapmak. Karşılamak. Sayıcı. Marka. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, eskrim alanlarında kullanılır. Karşılık vermek. Muhalefet etmek. Ters. Karşısında olmak. Karşı koymak.

Raptly synonyms : sass, retort, riposte, rejoin, call back, come back, say, part.

Raptly zıt anlamlı kelimeler, Raptly kelime anlamı

Wholly : Büsbütün. Tamamiyle. Sırf. Tümden. Hep. Kamilen. Tamamen. Bütün bütün. Tümüyle. Bütün yönleriyle.

Slowly : Ufak ufak. Giderek. Aheste. Hafif hafif. Yavaş yavaş. Aheste beste. Ağır. İçin için. Yavaşça. Ağır ağır.