Rasyonel nedir, Rasyonel ne demek

Rasyonel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Rasyonel" ile ilgili cümleler

  • "Rasyonel bir çalışma."

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: iktisadi rasyonel]

Rasyonel tanımı, anlamı:

Rasyonel sayı : Tam veya kesirli sayıların ortak adı.

Rasyon : Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı.

Rasyonelleşme : Rasyonelleşmek durumu.

Rasyonelleşmek : Rasyonel duruma gelmek.

Rasyonelleştirme : Rasyonelleştirmek işi.

Rasyonelleştirmek : Rasyonel duruma getirmek.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.

Ölçülü : Dar. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun. Belirli bir ölçüde olan. Dikkatli, düşünerek. Ilımlı. Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.

Ussal : Akla uygun, yalnız akla dayanan, akli, rasyonel.

Hesaplı : Ayrıntılarıyla düşünülüp tasarlanmış, planlı, rasyonel. Ölçülü davranan, ölçülü. Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik. Parasını ölçülü harcayan, tutumlu.

 

Rasyonel fonksiyon :

Rasyonel ifade :

Rasyonel tedavi : Hastalıkların nedenleri ve oluşumları dikkate alınarak yürütülen ilaçla tedavi yolu.

Rasyonel ile ilgili Cümleler

  • İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır.
  • Rasyonel değil.
  • Rasyonel basit.
  • Rasyonel olmaya çalışalım.
  • Onun aptalca eylemlerini rasyonelleştirmeye çalıştı.

Diğer dillerde Rasyonel anlamı nedir?

İngilizce'de Rasyonel ne demek? : adj. rational, rationalistic, rationalist, efficient

Fransızca'da Rasyonel : rationel/le

Almanca'da Rasyonel : adj. rational, rationell, verstandesmäßig

Rusça'da Rasyonel : adj. рациональный