Rasyonelleşme nedir, Rasyonelleşme ne demek

  • Rasyonelleşmek durumu

Rasyonelleşme tanımı, anlamı:

Rasyonel : Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı.

Rasyon : Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı.

Rasyonelleşmek : Rasyonel duruma gelmek.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.