Ratiocinating türkçesi Ratiocinating nedir

Ratiocinating ingilizcede ne demek, Ratiocinating nerede nasıl kullanılır?

Ratiocination : Muhakeme. Usavurma. Muhakeme etme.

Ratiocinations : Muhakeme etme. Usavurma.

Ratiocinative : Akıl yürütmeye dayalı.

Ratiocinate : Muhakeme etmek. Muhakeme etme. Uslamlamak. Aklen tartma. Usavurum. Muhakeme.

Ratiocinated : Usavurum. Muhakeme etme. Aklen tartma.

Ratiocinates : Muhakeme etme. Aklen tartma. Muhakeme. Usavurum.

İngilizce Ratiocinating Türkçe anlamı, Ratiocinating eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ratiocinating ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Minor term : Küçük terim.

Ratiocination : Usavurma. Muhakeme.

Ratiocinate : Uslamlamak. Muhakeme. Muhakeme etmek.

Syllogism : Kıyas. Tasım. Uslamlama.

Conclusion : Karar. Bir araştırma ve irdelemede elde edilen sonuç. Yargı. Varılan sonuç. Bitim. Nihayet. Anlaşma. Netice. Hüküm. Vargı.

Ratiocinates : Muhakeme.

Logical : Uygun. Mantıki. Mantıklı (kimse). Lojik. Mantıksal. Mantıklı. Makul. Tutarlı. Mantığa uygun.

Major term : Büyük terim.

Ratiocinations : Usavurma.

Ratiocinating synonyms : ratiocinated, proposition.

Ratiocinating zıt anlamlı kelimeler, Ratiocinating kelime anlamı

Illogical : Mantıksız. Mantığa aykırı.