Ravaging türkçesi Ravaging nedir

  • Yıkmak.
  • Tahrip etme.
  • Harap etmek.
  • Kırıp geçirmek.

Ravaging ingilizcede ne demek, Ravaging nerede nasıl kullanılır?

Intravaginal : İntravajinal.

Intravaginal sponge : Senkronizasyonu sağlamak amacıyla vajina içerisine yerleştirilen progesteron emdirilmiş sünger. Vajina içi sünger.

Paravaginal : Paravajinal.

Paravaginitis : Paravajinit.

Progesterone releasing intravaginal device : Pregestagenlerle yapılan östrüs senkronizasyonunda vajina içine bırakılan progesteron emdirilmiş sünger. Prıd.

Ravages : Kırıp geçirmek. Yıkmak. Harap etmek. Tahribat.

Caravaggio : Polidoro caldara da caravaggio (1496-1543). Michelangelo merisi da caravaggio (1571-1610). Bir soyadı. İtalyan ressam.

Extravagances : Aşırılık. Tutumsuzluk. Mantıksızlık. Ölçüsüzlük. Abartı. Müsriflik. Taşkınlık. Delilik. Saçmalık. İsraf.

Ravaged : Harap etmek. Tahrip edilmiş. Kırıp geçirmek. Yıkmak. Harabeye çevrilmiş.

Ravager : Çapulcu. Yıkıcı. Yağmacı.

İngilizce Ravaging Türkçe anlamı, Ravaging eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ravaging ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Levelling : Seviye dengeleyici kullanma. Düz yapma. Düzleme. Seviyelendirme. Yere serme. Yapım işlemlerini kolaylaştırmak için ayrı düzeylerdeki toprak parçalarının, kazarak, toprağı başka yere taşıyarak aynı düzeye getirilmesi işi. yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki uzaklıklarının ölçülmesi işi. Kangal açma. Tesviye. Nivelman.

 

Dilapidate : Kırıp dökmek. Bakımsızlıktan harap olmak. Harap olmak. Bakımsız bırakmak. Tahrip etmek. Bakımsızlık. Bakımsızlıktan harap etmek.

Laying waste : Yakıp yıkmak. Harabeye çevirmek.

Devastating : Çekici. Yok edici. Yıkıcı. Yıkıma sürükleyici. Müthiş. Çarpıcı. Çok iyi. Tahrip edici. Harap etme.

Dash : Cesaretini kırmak. Püskürtmek. Kısa çizgi. Çarpmak. Savrulmak. Savurmak. Fırlatmak. Hızla ilerlemek.

Confounding : Kafasını karıştırmak. Şaşırtma. Şaşırtan. Kahretmek. Utandırmak. Çelişen. Kafa karıştırıcı. Karıştırmak. Bozmak.

Obliterations : Silme. İptal. Obliterasyon. Yok etme. Geçersiz kılma. Bozma.

Dilapidating : Harap olmak. Tahrip etmek. Bakımsızlıktan harap olmak. Bakımsızlıktan harap etmek. Kırıp dökmek. Bakımsız bırakmak. Bakımsızlık.

Deflowered : Koparmak. Çiçeklerini yolmak. Kızlığını bozmak. Bekaretini bozmak. (güzelliğini vb) bozmak. Kızlık bozma. Kanına girmek. Kızlık zarı bozmak.

Deflower : Koparmak. Kızlığını bozmak. Yolmak. Kızlık bozma. Çiçeklerini koparmak. (güzelliğini vb) bozmak. Bekaretini bozmak. Kanına girmek. Çiçeklerini yolmak.

Ravaging synonyms : bugger up, pillage, devastate, decimated, confound, cut up, commission, break, destructive, play havoc with, obliteration, pillaging, batter down, desolate, bust up, dashes, depredated, amuse, desolating, ravage, blast, plundering, defeat, massacre, soapiness, blow down, depredate, break down, decimating, impairs, confounds, massacring, ruining.

Ravaging zıt anlamlı kelimeler, Ravaging kelime anlamı

Constructive : Geliştirici. Müspet. İnşaat. Yararlı. Olumlu. Konstrüktif. Yapısal. Hukuken varsayılan. Dolaylı. Yardımcı.