Reaction türkçesi Reaction nedir

 • Bir ya da daha çok yükün, atom ya da molekülün başka yükün atom ve moleküllere dönüşmesi olayı.
 • Aksülamel.
 • Genellikle bir dış uyaranın etkisine karşı canlı örgenliğin yaptığı yalınç davranış. toplumsal ilişkilerde özellikle değişmelere karşı çıkan ve kurulu düzeni sürdürmeği ya da yeniden kurmayı amaçlayan tutum ve eylemler.
 • Tepki.
 • Tepkileşim.
 • Üşerlerin, özdecik ya da öğeciklerin etkileşimleri sonucu başka üşer, özdecik ya da öğecikler oluşması.
 • Tepkime.
 • Organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım.
 • Tepme.
 • Eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Tepki, tepkime, herhangi bir olaya karşı tepki, cevap.
 • Birtakım ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı.
 • Mukabele.
 • Geri tepme.
 • İrtica.
 • Aksitesir.
 • İçgüdü, itki ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan edim.
 • Gericilik.
 • Tepki, tepkime.
 • Alerji.
 • Reaksiyon.
 • Karşı kuvvet.

Reaction ile ilgili cümleler

English: Kaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize.
Turkish: Kaoru, şimdiye kadar en iyi tepki sizinki - büyük ödülü kazanırsınız.

English: Her reaction didn't surprise me.
Turkish: Tepkisi beni şaşırtmadı.

English: I wonder what Tom's reaction will be.
Turkish: Tom'un tepkisinin ne olacağını merak ediyorum.

 

English: I could tell from your reaction that you were surprised.
Turkish: Tepkine bakarak şaşırdığını söyleyebilirim.

English: Ali showed no reaction to the verdict.
Turkish: Ali karara hiçbir tepki göstermedi.

Reaction ingilizcede ne demek, Reaction nerede nasıl kullanılır?

Reaction curve : Tepki eğrisi. Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en karlı seçimini gösteren farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri.

Reaction engine : Tepkili motor. Roket motoru. Reaksiyon motoru.

Reaction formation : Reaksiyon teşkili. Tepki oluşumu. Karşıt tepki oluşturma. Karşıt tepki.

Reaction intermediate : Metabolik yol olarak adlandırılan ve ardarda gerçekleşen reaksiyonlarda kullanılan herhangi bir metabolit. Reaksiyon ara maddesi.

Reaction mechanism : Tepkime işlergesi. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir kimyasal tepkimenin hangi basamaklar üzerinden yürüdüğünü göstermek üzere düzenlenen bir tür işleyiş açıklaması. Yalnız tepkenleri, ürünleri, başı ve sonu görülen bir tepkimenin ayrıntılı olarak nasıl oluştuğunu gösteren , görünenden daha temel özdeciksel çarpışım olaylarını belirten tepkimeler dizisi.

Reaction velocity : Reaksiyon hızı. Tepkime hızı.

Reaction rate : Tepkime hızı. Reaksiyon hızı.

Best reaction function : Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en karlı seçimini gösteren fonksiyon. Tepki fonksiyonu.

Reaction order : Kimyasal hızbilimde tepkimelerin, tepkenlerin derişimlerine bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir bölümleme derecesi. Tepkime derecesi. Reaksiyon derecesi.

 

European rapid reaction force : Avrupa acil müdahale gücü.

İngilizce Reaction Türkçe anlamı, Reaction eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reaction ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Back pressure : Karşı basınç. Geri basınç. Karşıbasınç. Ters basınç. Açık basınç. Sistemde kalan basınç. Basıncın açık hava basıncından çok olması yüzünden, pissu borularında sifonlardaki suyun dışarıya akması.

Decomposition reaction : Parçalanma tepkimesi. Büyük bir molekülden daha küçük parçalar meydana getirmek için kimyasal bağların parçalanmasını sağlayan kimyasal bir tepkime. Parçalanma reaksiyonu.

Mutualities : Karşılıklılık. Karşılıklı durum. Mütekabiliyet. Karşılıklı olma.

Backlashed : Ters tepme. Beklenmedik kötü sonuç. Geriye ani hareket. Aralık. Karşı çıkma. Güçlü tepki (siyasal veya toplumsal bir gelişmeye karşı). Ters tepki. Laçka. Geri tepmek.

Allergy : Allerji. Vücuda giren antijen niteliğindeki maddelere karşı oluşan bağışık cevabı ve canlıyı korumak yerine bazı doku yıkımlarına ve hastalıklara neden olan aşırı tepkimeler. Aşırı duyarlılık. Aşırı duyarlık. Antipati. Sevmeme. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Gıcık. Hoşlanmama. Nefret.

Oxidation reduction : Yükseltgenme indirgenme. Yük'-in. Yükseltgeme-indirgeme. Redoks. Yükseltgenme-indirgenme.

Reagents : Denek. Reaktif. Ayıraç (kimya terimi). Miyar.

Reciprocation : Karşılıklı ilişki. İleri-geri hareket. Karşılık. Karşılık verme. İleri geri çalışma. Karşılıklı değişme. Gitgel hareketi. Karşılıklı etki.

Receptions : Kabul. Alış. Resepsiyon. Alma. Karşılama. Tv yayını alma. Alınma. (cep telefonu için) çekme veya sinyal. Kabul töreni.

Reducing : Küçültme. Eksiltme. Azaltma. Kısma. Zayıflama. İndirgeyici. İndirme. Hafifletici. Azalma.

Reaction synonyms : elimination reaction, neutralisation reaction, oxidoreduction, chemical decomposition reaction, aldol reaction, neutralization reaction, double decomposition reaction, displacement reaction, obscurantism, neutralization, requital, chemical change, backfire, equilibrium, recoil, chemical process, kick back, take, recoiling, rebound, rebounded, bigotries, reflex, quid pro quo, addition reaction, retrogadation, takes, chain reaction, neutralisation, reactions, bigotry, kickbacks, kickback.

Reaction ingilizce tanımı, definition of Reaction

Reaction kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Counter tendency. Reverse action. A regular or characteristic response to a stimulation of the nerves. Any action in resisting other action or force. Movement in a contrary direction.