Reasonability türkçesi Reasonability nedir

Reasonability ingilizcede ne demek, Reasonability nerede nasıl kullanılır?

Reasonability test : Mantık testi.

İngilizce Reasonability Türkçe anlamı, Reasonability eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reasonability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sequence : Seri. Silsile. Bir soru çizinliğinde, soruların ve soru bağlamlarının sıra düzeni. Ardışlık. Kesit. Sekans. Yinelenen melodi. Oyun düzeninde tasarımın bir öğesi. geniş anlamıyla sahnedeki figürlerin arasındaki boşluklarla ilişki yaratma işlemi. Sıralanmış bir öğeler dizisi. İçgidim.

Rationalness : Akılcılık. Rasyonellik.

Legitimacies : Soydan geçme. Geçerlik. Yasallık. Haklılık. Kanuni olma. Meşruluk. Nesebin tashihi. Meşruiyet. Yerindelik.

Coherence : Bağdaşım. Uygunluk. Tutunum. Vargılarla öncüller arasındaki sıkı tutarlılık ya da kanı ve tutumlar arasındaki uyarlı birlik. Eş fazlı olma. Uyum. Yapışma. İltisak.

Saneness : Sağduyu. İhtiyat. Akıllılık. Akla uygunluk. Akıl sağlamlığı. Öngörü.

Comprehensibility : Anlaşılabilme. Anlaşılırlık. Anlaşabilirlik. Anlaşırlık.

Consequentialness : Sonucu olma durumu. Bağlı olma durumu. Sonuçluluk.

Hardheadedness : Kasıtlı yapma. Pratiklik. Dik başlılık. Dik kafalılık. Akıllılık. İnatçılık.

 

Sensibleness : Akla yatkınlık. Makullük. Akıllılık. Dikkate değer olma durumu. Kavranabilirlik. Algılanabilirlik. Farkındalık. İdrak etme yeteneği.

Rationalities : Akla uygunluk. Akılsallık. Rasyonalizm. Rasyonalite. Mantık. Ussallık. Akılcılık. Makullük. Rasyonelite. Rasyonellik.

Reasonability synonyms : advisableness, reasonableness, rationality, legitimacy, logicalness.