Redaktör nedir, Redaktör ne demek

Redaktör; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse.
  • Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse

Redaktör hakkında bilgiler

Tora Redaktörü (R), Belgesel hipotez (DH)'e göre, Tora'nın kuramsal kaynakları olan Tesniyeci (D), Ruhbani (P) kaynaklarını ve Yahvist (J) ile Elohist (E) kaynaklarının birleşiminden oluşan JE ara kaynağını düzenleyip bir araya getirip Tora'yı yaratan figürdür.

Tevrat'ın ilk düzenlemesi (Rd1) ~M.Ö. 750'de J ile E'nin birleştirilmesiyle (JE) oluşturulmuştur. İkinci düzenlemede (Rd2) ise ~M.Ö. 400'de JE, D ve P birleştirilmiştir (JEDP).

Belgesel hipotez, Pers imparatorunun İbrani milli birliği kurmasını arzu etmesi sebebiyle JE, P ve D metinlerinin birleştirildiğinin duyurulduğunu savunur. JE ve P rakip tarihler ve dini görüşleri dile getirir; P ve D rakip kanun kodları sunar. Bunların hepsi herhangi bir grubu saf dışı bırakmamak için ödün vermeden bir araya getirilmesi gerekmekteydi, fakat farklılıklar aza indirgenip, halka tarihin ve kanunların ne olduğu açık bir şekilde anlatılmalıydı.

Çoğu uzman, redaktörün, zamanında Pers imparatoru tarafından desteklenen Ezra olduğuna inanır. Dini metinleri koruma yetkisi kendisinde bulunan Ezra bu metinleri Babil Sürgününden gelirken yanında getirdi. Nehemya Kitabı'na göre, Ezra sürgünden yeni gelen halka bu metinleri okuduğunda, halk bazı şeylerin yeni olduğunu ve daha önce onlara bunların okunmadığını anladı. Özellikle, P kaynağına atfedilen Sukot bayramı bu zamana kadar uygulanmamıştı.

 

Redaktör kısaca anlamı, tanımı:

Metin : Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst. Basılı veya el yazması parça, tekst.

Redaktörlük : Redaktörün görevi.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Düzeltme : Daha iyi duruma getirmek için yapılmış olan değişiklik, ıslahat, reform. Düzelti. Düzeltmek işi, tashih.

Yayım : Yayma işi. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kalem : Bazı deyimlerde yazı. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Çeşit, tür. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Yazar.

Belgesel : Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı. Belge niteliği taşıyan, dokümanter.

Diğer dillerde Redaktör anlamı nedir?

İngilizce'de Redaktör ne demek? : [Redaktor (der) ] n. editor, one who prepares printed matter for publication (i.e. newspaper, book, etc.)

Fransızca'da Redaktör : rédacteur/trice [le][la]

Almanca'da Redaktör : n. Redakteur, Schriftleiter