Reel nedir, Reel ne demek

Reel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Gerçek

Reel kısaca anlamı, tanımı:

Gerçek : Yalan olmayan. Doğruluk. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.

Reel faiz oranı : Cari faiz oranının enflasyondan arındırılmasıyla hesaplanan faiz oranı.

Reel gayrisafi milli hasıla : Gayrisafî millî hasılanın yıllar itibariyle gerçek değerinde ortaya çıkan değişmeleri saptayabilmek amacıyla, cari yıldaki hasılanın temel alınan yıl fiyatlarıyla hesaplanan değeri.

Reel gayrisafi yurtiçi hasıla : Gayrisafî yurtiçi hasılanın yıllar itibariyle gerçek değerinde ortaya çıkan değişmeleri saptayabilmek amacıyla, cari yılda üretilen sonul mal ve hizmetlerin temel alınan yıl fiyatlarıyla hesaplanan değeri.

Reel kesim : Mal ve hizmetlerin, hammadde, ara malı ve üretim faktörleri kullanılarak üretildiği, faktör ve mal piyasalarından oluşan kesim, reel sektör. Mal ve hizmetlerin, hammadde, aramalı ve üretim faktörleri kullanılarak üretildiği, faktör ve mal piyasalarından oluşan kesim.

 

Reel kesim güven dizini : Reel kesim (üreticiler) açısından hesaplanan güven dizini.

Reel kişi başına gelir : Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafî millî hasılanın (veya gayrisafî yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.

Reel sektör : Reel kesim. [Bakınız: reel kesim]

Reel ile ilgili Cümleler

  • Fiyat artışları reel ve nominal büyüme oranları arasındaki farkı açıklar.
  • x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz.
  • Jig, reel ve hornpipe en popüler İrlanda danslarıdır.

Diğer dillerde Reel anlamı nedir?

İngilizce'de Reel ne demek? : n. spool, cylinder around which long flexible material is wound (such as thread, film, etc.)

v. roll up, wind onto a spool; sway, falter, move unsteadily

adj. real, actual, true; live, factual, genuine; literal, positive; sincere, concrete

Almanca'da Reel : adj. real

Rusça'da Reel : adj. реальный, действительный