Reference türkçesi Reference nedir

 • Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • Havale.
 • Dayanak.
 • Yararlanılan kaynak.
 • İlgi.
 • İlişki.
 • Ağzına alma.
 • Söz etme.
 • Bakma.
 • Danışma.
 • İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen ve görevini iyi yaptığını belirten belge.
 • Kastetme.
 • Arıtlama.
 • Başvuru.
 • Üstüne alma, önerme, bilgi verme. bir nesnenin oluşunu başka bir nesnenin sonucu olarak sayma, ya da bir nesneyi bir başkasından çıkmış olarak gösterme.
 • Başvurma.
 • Bonservis.
 • Referans veren kişi.
 • Bahsetme.
 • Yararlık belgesi.
 • İma.
 • Ekspertiz.
 • Kaynakçayı işaretlemek (kitap).
 • Ait olma.
 • Referans.
 • Gönderme.
 • Belge.
 • Yazıların başlarına ve sol kenarlarına konulan sayı, ya da sözcükler. bir kişi hakkında o kimsenin bilgi ve yeteneklerini ve diğer özelliklerini kapsayan belge.
 • Kaynak kullanma (bir yazıyı hazırlarken).
 • Bilirkişi raporu.

Reference ile ilgili cümleler

English: I put you down as a reference.
Turkish: Bir referans olarak seni yazdım.

English: A dictionary is an excellent reference book.
Turkish: Bir sözlük mükemmel bir başvuru kitabıdır.

English: With reference to your request, I will support.
Turkish: Ricana istinaden, destekleyeceğim.

English: I put him down as a reference.
Turkish: Bir referans olarak onu yazdım.

English: I apologize that I'm not able to give a better reference to this work.
Turkish: Bu işle ilgili daha iyi bir referans veremeyeceğim için özür dilerim.

 

Reference ingilizcede ne demek, Reference nerede nasıl kullanılır?

Reference address : Referans adresi.

Reference book : Başucu kitabı. Başvuru kitabı. Başucu kaynağı. Kaynak kitap.

Reference books : Baştan sona okunmak için değil de gerektikçe baş vurulan (ansiklopedi, sözlük, kılavuz, kaynakça, dizin vb.) kitaplar. Danışma kaynaklar. Danışma kitapları.

Reference card : Katalogda okuyucuyu bir yerden başka bir yere göndermek amacıyla hazırlanan "bakınız" ya da "ayrıca bakınız" fişi. İlgi fişi. Bir konunun birden çok başlıklar altında bulunması durumunda hazırlanan ve genellikle "ayrıca bakınız" göndermesini taşıyan fiş. Gönderme fişi.

Reference conditions : Referans koşullar. Referans koşulları. Dayanak koşulları. Dayanak koşullar.

Reference group : Bireyin, ölçülerine göre kendini tanımladığı ya da özdeşleştiği küme. Gönderge kümesi. Özenilen küme. Kişilerin düşünce, değer ve davranışlarını örnek alarak benimsedikleri toplumsal küme. Referans grup. Referans grubu.

Reference electrode : Referans elektrot. Örnek kıvılıç. Örnek elektrot. Karşılaştırma elektrotu. Karşılaştırma elektrodu. Örnek kıvıluç. Referans elektrotu. Hidrojen elektrotuna karşı potansiyeli yeterli doğrulukla bilinen ve her ölçümde yinelenebilen elektrot. örn. ağ/ agcl, hg/hg2cl2; cu/cuso4.

 

Reference configuration : Dayanak düzenleşimi. Referans düzenleşimi.

Reference data : Referans verileri. Dayanak verisi. Başvuru verileri.

Reference field : Referans alanı.

İngilizce Reference Türkçe anlamı, Reference eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reference ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commerce : Kar elde etmek amacıyla yapılan alım satım etkinliği. Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların kar elde etme amacıyla giriştikleri her türlü mal değişimi. Alım satım. Cinsel ilişki. İşlenmemiş, işlenmiş, yapılmamış, taşınır, durağan mal alım ve satımı. kira ve kiralama, çeşitli olaylarda gerçekleşen kırılma ve dökülmenin onarımına, uğraşı edinilmek koşuluyla seyretme, eğlence yerleri açarak çalıştırma ve benzeri kazanç sağlayacak işlerle uğraşma. Ticaret. İktisat, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Aksata. Tüccarlık.

Copulations : Kopülasyon. Bağ. Cinsel ilişki. Cinsi münasebet. Çiftleşme. Birleşme. Cinsel birleşme. Cinsel münasebet.

Ascribing : Atama. Atfetme. Atıf.

Referring : Göndermek. Bakmak. Başvurmak. Atfetmek. İzafeten. İlgili olarak. İlgili olmak. Kastetmek. Değinmek.

Attention : İtina. İhtimam. Titizlik. Dikkat verme. Vücudun, baş dik, göğüs ilerde, omurga ve bacaklar gergin, topuk ile bitişik kollar doğal yerinde, avuçlar uyluklarda ayakta bulunduğu durum. (cimnastikte çoğu alıştırmalar için bir başlama duruşu. bütün kas aygıtının duruk (statik) çalışmasıyla ulaşılan bir duruş olarak düzeltici değeri çoktur.). Bilgisayar, eğitim, jimnastik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Dikkat. Aldırış. Belli bir noktaya odaklanma. Hazır ol duruşu.

Notation : Not etme. Nesneleri simge ya da sayılarla dile getirme ya da niceleme amacıyla başvurulan belirtmelerden oluşmuş dizge. Formül. Yazım. İşaretlerle gösterme. Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin oluşturduğu dizge. Notasyon. İşaretleme. Bir sistemi oluşturan işaretler. Simgelem.

Expedition : Seyahat. Yolculuk. Uzun yolculuk (özel bir amaçla yapılan). Çabukluk. Acele. Sevk. Keşif heyeti. Bir malın bir yerden bir başka yere, bir kişiden bir başka kişiye gönderilmesi.

Refers to : Adlandırmak. Başvuru yeri.

Bearing : Duruş biçimi. Mil yatağı. Bedenin duruşu. Taşıyan. Bağıl devinimli iki parça arasında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaya yarayan örgen. Dayanma. Birisine katlanma. Doğum. İlinti. Davranış.

Comparison : Karşılaştırma. Teşbih. Benzeti. Kıyaslama. Benzetme. Üstünlük derecesini gösterme. Benzetiş. Mukayese.

Reference synonyms : photo credit, belonging, advisement, mention, abuttal, resort, base, documentation, acknowledgment, certification, basis, attending, sources, abutment, refs, affinity, resorted, filing, endorsement, conferring, characters, conveyances, delivery, evidence of opinion, expert opinion, look see, nursing, reference to, bond, input, lation, order, care.

Reference ingilizce tanımı, definition of Reference

Reference kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, reference to a chart for guidance. The act of referring, or the state of being referred.