• Referandum.
  • Referandumlar.
  • Halkoylamaları.
  • Halkoylaması.

Referenda ingilizcede ne demek, Referenda nerede nasıl kullanılır?

 

Referendum : Halk oylaması. Halkoyu. Halkoylaması. Referandum. Siyasal yetkece alınan önemli bir kararın, yönetilenlerce onanıp onanmadığını ortaya koymak için halkoyuna başvurma yolu. Tüm danış. Tümdanış.

Referendums : Halkoylaması. Halk oylaması. Referandum. Tüm danış. Halkoyu.

Reference : Ağzına alma. Üstüne alma, önerme, bilgi verme. bir nesnenin oluşunu başka bir nesnenin sonucu olarak sayma, ya da bir nesneyi bir başkasından çıkmış olarak gösterme. Ekspertiz. Bakma. Havale. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Belge. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen ve görevini iyi yaptığını belirten belge. Bilirkişi raporu. İma.

Reference address : Referans adresi.

Reference book : Başucu kaynağı. Başvuru kitabı. Kaynak kitap. Başucu kitabı.

Reference conditions : Dayanak koşullar. Referans koşullar. Dayanak koşulları. Referans koşulları.

Reference data : Dayanak verisi. Referans verileri. Başvuru verileri.

Reference equivalent : Referans eşdeğeri. Dayanak eşdeğeri.

Reference electrode : Karşılaştırma elektrodu. Örnek kıvılıç. Karşılaştırma elektrotu. Örnek elektrot. Referans elektrot. Örnek kıvıluç. Referans elektrotu. Hidrojen elektrotuna karşı potansiyeli yeterli doğrulukla bilinen ve her ölçümde yinelenebilen elektrot. örn. ağ/ agcl, hg/hg2cl2; cu/cuso4.

Reference department : Danışma bölümü. Kitaplıkta danışma işinin yapıldığı bölüm.

İngilizce Referenda Türkçe anlamı, Referenda eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Referenda ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Name dropping : Ünlülerden sık sık bahsetme.

Allusion : Dokundurma. Bir olayı hatıra getirecek bir sözü, bilerek söyleme. Bir olayı ya da imgeyi anımsatacak bir sözü bilerek söyleme. Bahis. Gönderme. İma. İmleme. Taş. Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Zikir.

Substance : Zenginlik. Anafikir. Güçlülük. Esas. Servet. Düşünbilimde evreni oluşturduğu ve altöğelere ayrılamayacağı varsayılan temel öğelerden her biri. Özdek. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Özlülük. Substans.

Plebiscites : Halkoyu. Halk oylaması. Plebisit. Yerel halk oylaması. Halk tabakasının temsil ettiği hukuk (roma).

Input : Verme. Bilgi. Birinden gelen düşünceler veya sözler. Girdi. Bir giriş süreci ile ilgili bir aygıt, süreç ya da oluğa ya da bir giriş süreci ile ilgili veriler. Bir sürece verilen, sağlanan özdek, erke ya da verilerin tümü. Giriş. İşlenmesi için bir işlergeye ya da çevrime verilen güç ya da bilgi. Bir veri işlem dizgesince ya da onun herhangi bir birimince verinin alınması süreci. Veri girişi.

Meaning : Kelimenin tek başına veya söz içindeki öteki ögeler ile bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biri: kestirmek ağaç kestirmek, kumaş kestirmek, bir şeyi tahmin edebilmek: işin sonunda nereye varacağını kestiremiyorum; birazcık uyumak: bir saat kadar kestirirsem kendimi toplayabilirim vb. Gaye. Önem. Anlamlı. Amaç. Kasıtlı. Maksat. İçerik. Bir simge, kavram ya da bir ölçümün belli bir dizgeye göre taşıdığı içlem ya da içerim. Değer.

Mention : Söz etmek. Değinmek. Zikretmek. İma. Söylemek. İleri sürme. -den söz etmek. Anmak. Bahsetmek.

Extension : Uzatılma. Uzantı. Kapsam. Paralel. Ek. Talim veya terbiye. Bilgisayar, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal çerçevesi ya da tanımsal kuşatımı. bk. içerim. Ekstensiyon. Ek süre.

Denotation : Ayırma. Vuruntu. Düzanlam. Ad. Belirtme. Tarif. İfade. İsimlendirme. Ünvan. Anlam.

Referendum : Siyasal yetkece alınan önemli bir kararın, yönetilenlerce onanıp onanmadığını ortaya koymak için halkoyuna başvurma yolu. Halkoyu. Tümdanış. Tüm danış. Halk oylaması.

Referenda synonyms : referendums, plebiscite, comment, remark, retrospection.

Referenda zıt anlamlı kelimeler, Referenda kelime anlamı

Layman : Laik kimse. Hukukçu olmayan kimseler. Rahip olmayan kimse. Meslekten olmayan kimse. Laik. Avukatlık mesleğine mensup olmayanlar. Ruhani sınıftan olmayan kimse. Bir mesleğin yabancısı. Meslekten olmayan. Ruhban sınıfından olmayan kimse.

Laity : Papazdan başka bütün halk. Din adamı olmayan kimse. Papaz dışındaki halk. Belirli bir mesleki eğitimi almamış kişi. Rahip sınıfından olmayanlar. Kilise mensubu olmayanlar. Meslekten olmayanlar.

Referenda ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Referenda kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Referenda ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Referenda anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Referenda ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...