Reis nedir, Reis ne demek

Reis; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Reis" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Üzgün gözlerle düşman reisine baktı." - N. Hikmet
  • "Haydutların reisiyle anlaşıp üç adamını bir ay süreyle kiraladı." - İ. O. Anar

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

(Köy oyunu): : Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen adlardan biri.

Tarih'teki anlamı:

XVII. yüzyıla dek Osmanlı donanması komutanına verilen ad.

Tiyatro'daki terim anlamı:

(T.K.O.): Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad.

Hukuki terim anlamı:

başkan.

Reis isminin anlamı, Reis ne demek:

Erkek ismi olarak; Baş, başkan.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Konya şehrinde, Reis nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Reis anlamı, kısaca tanımı:

Reis bey : Başkan.

Reis efendi : Reisülküttap.

Reisülküttap : Tanzimattan önce Osmanlı Devleti'nin Dışişleri Bakanı. XVII. yüzyıla kadar Osmanlılarda padişah divanı kâtiplerinin başı, reis efendi.

Semtürreis : Başucu noktası.

Aile reisi : Kanunlara göre aile yükümlülüğünü taşıyan kimse.

Belediye reisi : Belediye başkanı.

Ceza reisi : Ağır ceza mahkemesi başkanı.

Cumhur reisi : Cumhurbaşkanı.

Eyyam reisi : Eyyam ağası.

Liman reisi : Gemilerin limana girip çıkması, yük alıp vermesi işlerine bakan yetkili kimse.

 

Reisicumhur : Cumhurbaşkanı.

Reislik : Başkanlık. Küçük tekne kaptanlığı.

Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey.

Lider : Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse. Önder, şef. Bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı.

Küçük : Niceliği az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Değersiz, önemsiz. Küçük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Niteliği aşağı olan, bayağı. Yaşı daha az olan. Geri aşamada.

Tekne : Havza. Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap. Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur, alçak bölümü, ineç, kemer karşıtı. Sızdırabilir veya sızdırmaz olarak yapılmış, levhaları bir parçadan oluşmuş, kulpları ve kulp delikleri bulunan, bir veya iki kişi tarafından taşınabilir üstü açık bir ambalaj türü. Ut, tambur vb. çalgılarının sesi yükselten oyuk ve şişkin parçası. Bir tür küçük deniz taşıtı. Geminin omurga, kaburga ve kaplamadan oluşan temel bölümü.

 

Kaptan : Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli. Balkanlarda çete savaşı yapan milis gücünde çarpışan kimse, efe. Yolcu otobüsü sürücüsü. Kaptan pilot. Takım oyunlarında takımı temsil eden kimse.

Reisköy : Aydın kenti, Germencik ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Reisülküttap kesedarı : Reisülküttap kalemini yöneten ve kâğıtlarını saklayan görevli.

Reis ile ilgili Cümleler

  • Piri Reis'in haritası nerede?
  • Gerek yoktu be reis!
  • Hangisini tercih edersem aile reisi hep ben olurum?
  • Eşim isterse aile reisi hep o olsun olmaz mı?

Diğer dillerde Reis anlamı nedir?

İngilizce'de Reis ne demek? : [Reis] n. rice, seeds of a tall marsh grass native to warm humid regions (used as a staple food throughout the world)

v. travel, fare, journey, take a trip, sightsee, travel about and visit attractions, voyage, take a cruise

v. laugh, make a sound which expresses amusement (or scorn, etc.)

Fransızca'da Reis : président [le], chef [le], commandant [le]

Almanca'da Reis : Chef, Führer, Haupt, Vorstand

Rusça'da Reis : n. председатель (M), глава (MF), вожак (M), вождь (M)