Rejim nedir, Rejim ne demek

Rejim; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
 • Bir devletin yönetim biçimi.
 • Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü.
 • Diyet.

"Rejim" ile ilgili cümleler

 • "Sıkı bir rejim takip etmelidir." - R. H. Karay
 • "Hiç kimse Türkiye'de normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez." - B. Felek
 • "Çok partili rejime geçişte de daha çok siyasal nitelikte oyunlar yasaklanıyordu." - M. And

Rejim anlamı, kısaca tanımı:

Rejim yapmak : Sağlığı korumak veya zayıflamak amacıyla belirli yiyecekleri yemek.

Açık rejim : Parlamenter rejim.

Kapalı rejim : Dış ülkelerle ilişki kurmayan siyasi düzen.

Gıda rejimi : Gıdaya bağlı rejim.

Reji : Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında oyunu yönetme. Tekel idaresi.

Yönetme : Yönetmek işi.

Düzenleme : Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

 

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz.

Düzen : Alet edevat takımı. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Dolap, hile. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.

Diyet : İslam hukukuna göre, öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal, kan pahası, kan parası, kefaret. Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, perhiz, rejim.

 

Devlet : Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih.

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Bir kez. Tek. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan.

Rejim ile ilgili Cümleler

 • Çok şişman olduğun için bir rejime başlamalısın.
 • Rejime başlıyorum.
 • Bu, dünyanın en opak rejimlerinden biridir.
 • Rejim yaptığından beri çok kilo verdi.

Diğer dillerde Rejim anlamı nedir?

İngilizce'de Rejim ne demek? : n. diet, slimdown, fasting cure, regimen, reducing diet, regime, government

Fransızca'da Rejim : régime [le], pouvoir [le]

Almanca'da Rejim : n. Kur

Rusça'da Rejim : n. режим (M)