Relatable türkçesi Relatable nedir

  • İlişkilendirilebilir.

Relatable ingilizcede ne demek, Relatable nerede nasıl kullanılır?

Correlatable : Bağ kurulabilen. Başvurulabilen. Kıyaslanabilen. Bağlantılı olabilen.

Relate : İlişkisi olmak. Hikaye etmek. Ait olmak. İlgili olmak. Bağlı olmak. İlişki kurmak. Nakletmek. Arasında bağlantı kurmak (olaylar veya durumlar veya insanlar). Bağlantı kurmak. Rivayet etmek.

Relate to : İle bağdaştırmak. İle ilgili olmak. Dair. İlişki kurmak. İle ilgisi olmak. Yönelik olmak. İle iyi ilişki kurmak.

Related : İlişkili. Bağlantılı. İlintili. Karşılık gelen. Benzeyen (ona). İlişkin. Bağlı. İlgili. Akraba.

Related companies : Bağlı ortaklıklar. Bir işletmeler birliğine bağlı bulunan ve çoğu kez özdeş markayı kullanan kurumlar. Bağlı kurumlar.

Relation sign : İlişki simgesi. Dansçının çevreyle olan çeşitli ilişkilerini belirten simge.

Relational data base : İlişkisel veri tabanı.

Related expressions : İlgili deyimler.

Relational : Bağıntısal. Relasyoner. İlişkisel.

Related samples : Bağımlı örnekler. Önce ve sonra çalışmalarına birer örnek olupbir ölçümün bir diğerine bağımlı olması, eşlendirilmiş diziler.

İngilizce Relatable Türkçe anlamı, Relatable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Relatable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Undeviating : Sapmayan. Yolundan şaşmayan. Sapmaz. Yolunu şaşmayan. Yolunu şaşırmayan. Tüyleri yeni çıkmış kuş. Yolundan sapmayan.

Trustworthy : İtimatlı. Ağzı kenetli. Güven telkin eden. İnanılır. Emin. Harbi. Sağlam. Güvenli. Güvenilir. Emniyetli.

Repute : Farzetmek. Sanmak. Saygınlık. İtibar. Şöhret. Saymak. Ad. Ün. Şan. Şeref.

Redoubtable : Büyük. Yiğit. Heybetli. Zorlu. Gözü pek. Yavuz. Korkulur. Çok saygı duyulan ve korkulan. Korku veren. Yaman.

Well thought of : Saygın. İyi düşünülmüş.

Time honoured : Eski ve geçerli. Eskiden kalma. Gelenekselleşmiş.

Honored : Onur duymuş. Onurlu. Şeref duymuş. Şerefli. Müşerref. (çek veya bono) karşılığı olan. Şereflendirilmiş. Muazzez. Şereflendirilen.

Tried : Güvenilir. Sınanmış. Arıtılmış. Mücerrep. Saf. Denenmiş.

Time honored : Eskiden kalma. Gelenekselleşmiş. Nesillerdir saygı duyulan. Eski ve geçerli. Yıllanmış.

Reputation : İsim. Şeref. Hürmet. Ad. İtibar. Şöhret. Ün. Nam. Şeref ve haysiyet.

Relatable synonyms : tried and true, respected, tested, honorable, prestigious, dependable, esteemed, certain, trusty, good, respectable, sure, honourable, estimable, time tested.

Relatable zıt anlamlı kelimeler, Relatable kelime anlamı

Unreliable : Güven vermeyen. Sağlıksız. İnanılmaz. Oynak. Güven olmaz. Kaypak. Güven telkin etmeyen. Güvenilmez. Sağlam ayakkabı olmayan.

Undependable : Güvenilmez. Güven telkin etmeyen. İtimat edilemez. Güven vermeyen. Güvene layık olmayan.

Untrustworthy : Güvenilmez. Sakat. Güven vermeyen. Dönek. Emniyetsiz. Güven telkin etmeyen. Sağlam ayakkabı değil.

Relatable antonyms : unrespectable, dishonorable, disreputable, disrepute.