Releasing factors türkçesi Releasing factors nedir

  • Diğer hormonların salınımını uyaran hipotalamik hormonlar.
  • Serbest bıraktırma faktörleri.
  • Açığa çıkarıcı faktörler.
  • Sonlanma faktörleri.
  • Rf.
  • Protein sentezi sırasında sentezlenen polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasını sağlayan bir grup protein faktöründen biri. prokaryotlarda rf, ökaryotlarda erf olmak üzere iki tiptir. faktör r, terminasyon faktörü.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Ribozomda üretimi tamamlanan bir peptit zincirinin serbest bırakılmasında gerekli olan protein yapısındaki faktörler, terminasyon faktörleri, rf.

Releasing factors ingilizcede ne demek, Releasing factors nerede nasıl kullanılır?

Releasing : Affetmek. Feragat etmek. Gösterime sokmak. Salmak. Serbest bırakmak. Serbest bırakan. Serbest bırakma. Koyvermek. Salma. Yayın izni vermek.

Factors : Faktör. Kahya (isk.). Kalıtımsal özellik taşıyan gen. Çarpan. Etmen. Tambölen. Değişken. Öğe. Etken. Katsayı.

Adjustment factors : Düzeltme faktörleri. Genetik değerlendirme işlemi için hesaplanabilen ve her biri performans ölçümü gibi bilinen çevresel ve idari etkiler.

Antispeficity factors : Antispesifik faktörler. Bazı spesifik faktörlerin faaliyetlerini engelleyen gen ürünü maddeler. örnek: rna polimerazın spesifiklik faktörü tarafından başlama yerlerinin tanınmasını engelleyen protein.

 

Associated factors : Birbirini içeren ya da birbirinin yerine geçebilen etkenler. Bağlaşık etkenler.

Benefactors : Hayırsever. İyiliksever. Velinimet. Bağış yapanlar. Bağışçı.

İngilizce Releasing factors Türkçe anlamı, Releasing factors eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Releasing factors ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Termination factors : Terminasyon faktörleri.

Releasing factors synonyms : factor r, termination factor.