Renksiz nedir, Renksiz ne demek

Renksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Rengi olmayan
  • Solgun görünen, soluk.
  • Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan.

"Renksiz" ile ilgili cümle

  • "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı." - F. F. Tülbentçi
  • "Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor." - H. E. Adıvar

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: tekrenk]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Renk değişikliği yapmayan, ışığı renklerine ayırmadan kıran, akromatik, akromatoz.

Bilimsel terim anlamı:

Nesneler için, aydınlatma kaynağının rengi.

Birincil bir ışık kaynağı için eş erkeli ışınım rengi (x= y = z = 1 /3).

[Bakınız: renksemez 3]

İngilizce'de Renksiz ne demek? Renksiz ingilizcesi nedir?:

achromatic (in accepted colorimétrie sense), achromatic

Fransızca'da Renksiz ne demek?:

achromateux, se

Renksiz anlamı, tanımı:

Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Renksizlik : Kendini belirtecek, göze çarpıcı niteliği olmama durumu. Renksiz olma durumu.

Solgun : Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş.

Soluk : Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes. Rengi kaybolmuş, matlaşmış (nesne). Parlaklığını, gücünü yitirmiş (ışık). Tarz. Rengi atmış olan, solmuş, uçuk. Ciğerlere hava alıp verme.

 

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Düşünce : Niyet, tasarı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Renksiz saydam ampul : Görünür ışınlar için saydam ve renksiz ampul.

Renksiz saydam ışıtaç : Görünür ışıklar için renksiz, saydam ışıtaç.

Renksizlenme : Isıl işlem ya da yüzey işleminin yanlış uygulanması sonucu, metal yüzeylerin, renklerini yitirmeleri ya da lekeli bir görünüş kazanmaları olayı.

Renksiz ile ilgili Cümleler

  • Fenolftalein, 10.0 ya da daha fazla bir pH'a sahip olan bir baz varlığında parlak mora dönüşecektir ve 8.2 ya da daha az bir pH değerine sahip bir çözeltinin varlığında renksiz kalacaktır.
  • Renksiz yeşil fikirler öfkeli bir şekilde uyur.
  • Renksiz yeşil fikirler öfkelice uyur.
  • Renksiz yeşil fikirler öfkeli uyur.
  • Yaşamın birçok dil olmadan ne kadar fazla renksiz olacağını düşünemiyorum.

Diğer dillerde Renksiz anlamı nedir?

İngilizce'de Renksiz ne demek? : adj. colorless, colourless [Brit.], uncolored, uncoloured [Brit.], pale, dull, opaque, sallow, unstained, wishy-washy

Fransızca'da Renksiz : incolore, blême, décoloré/e

Almanca'da Renksiz : adj. bleich, farblos, nichtssagend

Rusça'da Renksiz : adj. бесцветный, неяркий, серый, невыразительный