Renounce türkçesi Renounce nedir

 • Başka renk kağıt oynamak.
 • Tanımamak.
 • Vazgeçmek (bir imtiyazdan).
 • Terketmek.
 • Vazgeçmek.
 • Feragat etmek (bir haktan).
 • Feragat etmek.
 • Terk etmek.
 • Vazgeçmek (bir iddiadan).
 • Bırakmak.
 • Reddetmek.

Renounce ile ilgili cümleler

English: Jale renounced her moral values and became a nihilist.
Turkish: Jale ahlaki değerlerini reddetti ve bir hiççi oldu.

English: The Japanese people have renounced war.
Turkish: Japon halkı savaştan vazgeçti.

English: I can't believe he renounced his U.S. citizenship.
Turkish: Ben onun ABD vatandaşlığından vazgeçtiğine inanamıyorum.

English: He renounced smoking and drinking.
Turkish: O, sigara ve içki içmekten vazgeçti.

Renounce ingilizcede ne demek, Renounce nerede nasıl kullanılır?

Renounced : Tanımamak. Başka renk kağıt oynamak. Vazgeçmek. Bırakmak. Vazgeçmek (bir iddiadan). Vazgeçmek (bir imtiyazdan). Terk etmek. Feragat etmek. Feragat etmek (bir haktan). Reddetmek.

Renounced claims : Batkın ile alacaklıları arasında yapılan sözleşme ya da uzlaşma yolu ile alınmasından vazgeçilen alacakların borçlulara ilişkin yazılıklarda özel bir sayışıma alınması ve bu sayışımın kapsamı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla kapatılamazsa bunların kar sayışımına aktarılması. Vazgeçilen alacaklar.

 

Renounced debts : Batkın ile alacaklıları arasında yapılan sözleşme ya da uzlaşma yolu ile alınmasından vazgeçilen alacakların borçlulara ilişkin yazılıklarda özel bir sayışıma alınması ve bu sayışımın kapsamı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla kapatılamazsa bunların kar sayışımına aktarılması. Vazgeçilen alacaklar.

Renouncement : Terk etme. Terk. Feragat etme. Sarfınazar etme. Vazgeçme. Terketme.

Renouncements : Feragat etme. Sarfınazar etme. Terk etme. Terk. Vazgeçme. Terketme.

Renograms : Renogram.

Gangrenous : Kangren. Kangrenli. Kangrenle ilgili olan. kangren gösteren, kangrenli. Kangrenöz.

Bovine gangrenous coryza : Herpesviridae ailesinde, gammaherpesvirinae alt ailesindeki bir virüsün sığırlarda keratokonjunktivitis, stomatitis, ensefalitis ve deri egzantemleriyle belirgin; akut, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığı, kangrenli nezle, koriza kangrenoza bovum, coryza gangrenosa bovum, malign kataral fever, cgb. virüsün etkisiyle t lenfositlerde ve lenfoblastlarda üreme, vaskülitis ve doku nekrozları oluşur. t-lenfositlerin üremesi virüsün baskılayıcı t lenfositlerini enfekte etmesinden kaynaklanır. Sığırların kangrenli nezlesi.

Gangrenous dermatitis : Bir aylıktan büyük tavukların, göğüs ve bacakların iç yüzünde nekroz ve kangrenle belirgin, yüksek oranda ölümlere neden olabilen bakteriyel hastalık. clostridium perfringens tip a ve clostridium septicum ve staphylacoccus aereus tarafından birlikte veya ayrı ayrı oluşturulur, kangrenli selülitis, nekrotik dermatitis. mavi kanat hastalığı. Kangrenli deri yangısı.

 

Renounces : Bırakmak. Reddetmek. Başka renk kağıt oynamak. Vazgeçmek. Vazgeçmek (bir iddiadan). Tanımamak. Terk etmek. Feragat etmek (bir haktan). Vazgeçmek (bir imtiyazdan). Terketmek.

İngilizce Renounce Türkçe anlamı, Renounce eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Renounce ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deny oneself : Kaçınmak. Kendi kendini reddetmek. Öz inkar. Terke etmek. Kendini inkar etmek.

Desists : Fariğ olmak. Ayrılmak. Sarfınazar etmek. -den kendini almak. Çekilmek.

Desolated : Harabeye çevrilmiş. Üzmek. Kimsesiz bırakmak. Terk edilmiş. Perişan etmek.

Desisting : Fariğ olmak. -den kendini almak. Çekilmek. Ayrılmak. Sarfınazar etmek.

Cede : Vermek. Teslim etmek. Göçermek. Devretmek. Fariğ olmak.

Bequeaths : Vasiyetle bırakmak. Miras bırakmak. Vasiyet etmek. Miras olarak bırakmak. Vasiyet.

Controverts : Çürütmek. Yalanlamak. Tartışmak. Karşı gelmek. İtiraz etmek.

Desolate : Harap etmek. Tenha. Terkedilmiş. Yalnız. Perişan etmek. Arkadaşsız. Kuş uçmaz kervan geçmez. Boş bırakmak. Kimsesiz. Issız.

Tergiversate : Din değiştirmek. Parti değiştirmek. Lafı dolandırmak. Kaçamaklı konuşmak. Dinden dönmek.

Demising : Devretme. Vefat etmek. Vasiyetle devretmek. Bırakma. Vefat. İntikal. Ölüm. Devir.

Renounce synonyms : allows, abjures, forsake, renounced, desert, be unacquainted with, declare off, apostatize, contravened, abnegated, back away, disacknowledge, cast aside, cedes, deserting, ceded, refute, abdicated, expose, cast off, abjure, vacate, desist, disclaimed, contravening, contravenes, back, take back, controverting, chuck, abandons, desolates, forsakes.

Renounce zıt anlamlı kelimeler, Renounce kelime anlamı

Accept : Razı olmak. Normal karşılamak. Eyvallah demek. Anlamak. Almak. Üstlenmek. Kabul etmek. Katlanmak. Hazmetmek. Onaylamak.

Take office : Resmi olarak göreve başlamak. Görev almak. Göreve gelmek. Göreve başlamak.

Renounce ingilizce tanımı, definition of Renounce

Renounce kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To make renunciation. As, to renounce a title to land or to a throne. To disclaim. Act of renouncing. To declare against. To refuse to own or acknowledge as belonging to one. To reject or decline formally.