Repealed türkçesi Repealed nedir

  • Mülga.
  • Geçersiz kılmak.
  • İptal etmek.
  • Yürürlükten kaldırmak.
  • Yürürlükten kaldırılmış.

Repealed ingilizcede ne demek, Repealed nerede nasıl kullanılır?

Unrepealed : İptal edilmemiş. Feshedilmemiş.

Repeal : Lağvetmek. Yürürlükte olan bir koşul ya da kuralı bir başkasıyla yürürlükten kaldırma. Kaldırmak. İlga etmek. İptal etme. Yürürlükten kaldırma. Feshetmek. Fesih. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Yürürlükten kaldırmak.

Repealable : İptal edilebilir. Feshedilir. Feshedilebilir. Yürürlükten kaldırılabilir.

Repealing : Geçersiz kılmak. İptal etmek. Yürürlükten kaldırmak.

Repeals : Geçersiz kılmak. Kaldırmak. Yürürlükten kaldırmak. İlga etmek. Yürürlükten kaldırma. İptal etmek. Feshetmek. İlga. İptal etme. Yürürlükten kaldırmak (yasayı).

Repeat breeding : İneklerde fertil çağda, en az bir kez doğum yapmış, kızgınlık döngüleri düzenli, genital organlarında klinik olarak tespit edilebilen bir bozukluk bulunmayan ve anormal vajinal akıntı göstermeyen, fertil bir boğa veya suni tohumlamayla üç veya daha fazla sayıda tohumlanmasına rağmen gebe kalamama, repeat breeding. Repeat breeding. Döl tutmama.

Repeat command : Komutu yinele.

Irrepealability : Yürürlükten kaldırılamama. İptal edilemez veya feshedilemez olma. İptal edilemezlik. Değiştirilemez olma.

 

Repeat delay : Tekrarlama gecikmesi. Yineleme gecikme süresi. Yineleme gecikmesi. Yinelenme gecikmesi.

Unrepealable : İptal edilemez veya yürürlükten kaldırılamaz.

İngilizce Repealed Türkçe anlamı, Repealed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Repealed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abates : Yatıştırmak. Ceza indirimi yapmak. Dindirmek. İndirmek. Azalmak. (bir haberin veya yayının) çıkmasını yasaklamak (hukuk terimi). Dinmek. Çekilmek. Eksilmek. Hafifletmek.

Debauch : Doğru yoldan saptırmak. Kötü yola düşürmek. Baştan çıkarmak. Azdırmak. Bozmak. Sefahat. Ahlakını bozmak. Kötü yola sevk etmek. Baştan çıkartmak.

Annul : İlga etmek. Kaldırmak. Fesh etmek. Bozmak. Feshetmek. Silme. Herhangi bir nesneyi ya da değeri yazılımdan çıkarma, silme.

Dismantled : Dağıtmak. Sökülmüş. Çıkarılmış. Sökmek. Boşaltmak. Parça parça edilmiş. Dağıtılmış. Demonte edilmiş.

Invalidates : Hükümsüz kılmak. Hükümsüz bırakmak. Boşa çıkarmak. Geçersizleştirmek. Geçerlik süresini uzatmak. Çürütmek. Geçersiz kılma.

Renege : Dininden dönmek. Sözünü tutmamak. Sözünden dönmek. Reddetmek. Kurallara uymamak. Hile yapmak. Dönmek.

 

The defunct : Ölü. Artık kullanılmayan. Ölüler. Müteveffa. Münfesih. Ölmüş. Feshedilmiş. Merhum. Geçersiz.

Countermand : Yeni bir emirle geçersiz kılmak. Emri geçersiz saymak. İptal emri. Kaldırmak. Tekzip etmek. Feshetmek. Önceki emri geçersiz kılan emir. İptal etmek (yeni bir emir ile önceki emri). Yeni bir emirle öncekini geçersiz kılmak.

Debauching : Ahlakını bozmak. Baştan çıkarmak. Ayartmak. Kötü yola düşürmek. Doğru yoldan saptırmak. Azdırmak. Baştan çıkartmak. Kötü yola sevk etmek. Sefahat.

Rescind : Feshetmek. (kararı) bozmak. İlga etmek. Kaldırmak. İptal etmek (yasa veya anlaşma vb'ni). Lağvetmek. (yasayı) kaldırmak.

Repealed synonyms : renege on, renegue on, invalidating, continual, annuller, disannul, abrogating, dismantle, abolishes, cancel, go back on, annihilates, defunct, aborting, call of, nullifies, abate, abrogations, nullify, vacate, debauches, disannulling, disannulled, overturn, cancels, nullified, abolished, reverse, revoke, invalidate, abrogate, annuls, abrogation.

Repealed zıt anlamlı kelimeler, Repealed kelime anlamı

Sporadic : Seyrek. Dağınık. Hastalığın ara sıra, tek tük görülmesi, geniş alanlara yayılmaması. Düzensiz olarak oluşan veya seyrek olarak görülen, geniş sahalara yayılmayan veya tek tük görülen. Ara sıra görülen. Sporadik.