Retorik nedir, Retorik ne demek

Retorik; bir edebiyat terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
  • Söz sanatlarını inceleyen bilim dalı, belagat.

Gramer anlamı:

Söz sanatı; sözün veya yazının anlatım temizliğini, güzelliğini etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlayan sanat.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: söz sanatı]

İngilizce'de Retorik ne demek? Retorik ingilizcesi nedir?:

rhetoric

Retorik kısaca anlamı, tanımı:

Belagat : Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı. İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. Bir şeyde gizli olan derin anlam. Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik.

Söyleme : Söylemek işi.

Hitabet : Etkili söz söyleme sanatı.

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Zanaat. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.

İnce : Taneleri ufak, iri karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Zayıf. Hafif, gücü az. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Tiz (ses), pes karşıtı. Ayrıntılı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı.

 

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Güzel : Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. Güzel kız veya kadın. İyi, hoş. Pek iyi, doğru. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı. Sakin, hoş (hava). Adamakıllı, şiddetli. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran. Güzellik kraliçesi. Görgü kurallarına uygun olan. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.

 

Retorik ile ilgili Cümleler

  • Soru retorikti.
  • Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

Diğer dillerde Retorik anlamı nedir?

İngilizce'de Retorik ne demek? : rhetoric

Almanca'da Retorik : n. Redekunst, Rhetorik

adj. rhetorisch

Rusça'da Retorik : n. риторика (F)

adj. риторический