• Bölgenin (dolayısıyla içindeki binaların) imar durumunu değiştirmek.
  • Bölgeyi farklı bir kullanım için tahsis etmek.
  • Bir bölgenin veya bölgedeki binaların kullanım amacını değiştirmek.

Rezoning ingilizcede ne demek, Rezoning nerede nasıl kullanılır?

 

Rezone : Bölgenin (dolayısıyla içindeki binaların) imar durumunu değiştirmek. Bir bölgenin veya bölgedeki binaların kullanım amacını değiştirmek. Bölgeyi farklı bir kullanım için tahsis etmek.

Rezoned : Bir bölgenin veya bölgedeki binaların kullanım amacını değiştirmek. Bölgeyi farklı bir kullanım için tahsis etmek. Bölgenin (dolayısıyla içindeki binaların) imar durumunu değiştirmek.

Rezones : Bölgeyi farklı bir kullanım için tahsis etmek. Bir bölgenin veya bölgedeki binaların kullanım amacını değiştirmek. Bölgenin (dolayısıyla içindeki binaların) imar durumunu değiştirmek.

İngilizce Rezoning Türkçe anlamı, Rezoning eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rezoning ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Rational : Oranlı. Akılcı. Aklı başında. Makul. Aklı olan. Rasyonel. Mantıklı. Akli. Akla yatkın. Akıl sahibi.

Analytic thinking : Analitik düşünce.

Argument : Çıkarım. İşlenen konu. Düşünme. Kanıt. Münakaşa. Argüman. Üzerinde konuşma. Tez. Bilgisayar, fizik, tiyatro alanlarında kullanılır. Yargılama.

Conjecture : Varsayı. Sanı. Varsayım. Zannetmek. Tahmin etmek. Tahmin. Sanmak. Varsaymak. Tahmine dayalı fikir. Kestirmek.

Mentation : Düşünme. Zihinsel aktivite.

Argumentation : Yargılama. Uslamlama. Tartışma. Kanıtlama. Münakaşa.

Thinking : Düşünme. Düşünüş. Fikir. Düşünen. Görüş. Düşünce. Düşünceli.

Abstract thought : Soyut düşünce.

Intelligent : Akıllı. Zeki. Yetenekli. Yaman. Kültürlü. Kabiliyetli. Anlayışlı. Usta. İzan sahibi. Anlaklı.

Synthesis : Bileştirme. İstihbarat sentezi. Birden çok öğenin bağımsızlığını yitirerek yeni bir bileşim oluşturan birliği ya da birden çok öğeyi bireştirme işlemi. İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi. Bir bileşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki bileşiklerden elde etmeye yarayan tepkime ya da tepkimeler dizisi. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bileştirim. Birleşim. Çözümleme yoluyla soyutlanan parçaların, özelliklerin ve ilişkilerin tek bir bütün içinde birleştirilmesi işlemi. Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması. türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyla, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi. sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.

Rezoning synonyms : thought process, synthetic thinking, reasoning backward, logical thinking, logical argument, line of reasoning, prediction, deductive reasoning, deduction, prevision, cerebration, illation, analysis, regress, inference, ratiocination, line, intellection, thought, anticipation.

Rezoning zıt anlamlı kelimeler, Rezoning kelime anlamı

Synthesis : Birden çok öğenin bağımsızlığını yitirerek yeni bir bileşim oluşturan birliği ya da birden çok öğeyi bireştirme işlemi. Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi. Çözümleme yoluyla soyutlanan parçaların, özelliklerin ve ilişkilerin tek bir bütün içinde birleştirilmesi işlemi. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bileştirim. Bireşim. Sentez. İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi. Birleşim. Bileştirme.

Irrational : Düşünce ve usa karşıt, usla anlaşılamayan, mantık kavramlarıyla açıklanamayan şey. Kaçık. Akılsız. Nedensiz. Mantıksız. Usaaykırı. Saçma. İrrasyonel. İrrasyonel sayı. Oransız.

Rezoning ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Rezoning kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Rezoning ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Rezoning anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Rezoning ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...