Right türkçesi Right nedir

 • Tam olarak.
 • Haklı.
 • Gayet.
 • Çeki düzen vermek.
 • Derleyip toplamak.
 • Haklı çıkarmak.
 • Sağdan.
 • Düzgün.
 • Hak.
 • Düzelmek.
 • Dosdoğru.
 • Telafi etmek.
 • Doğrudan doğruya.
 • Sağa.
 • Doğru.
 • Sağ.
 • Doğrulmak.
 • Yolunda.
 • Sağda.
 • Tam.
 • Cidden.

Right ile ilgili cümleler

English: "Are you busy right now?" "One moment, I am coming immediately."
Turkish: "Şu anda meşgul müsün?" "Bir dakika, hemen geliyorum."

English: "I have to pee." "Jonny, that's not the right thing to say. Say, 'Excuse me. I need to go to the toilet.'"
Turkish: "İşemek zorundayım." "Jonny, söylemek için bu doğru bir yol değil. Şöyle söyle, 'Affedersiniz. Tuvalete gitmem gerekiyor.'"

English: "Could it be...?" Dima wondered. "Did I finally get the right Al-Sayib?"
Turkish: " Olabilir miydi...? Dima merak etti. Sonunda doğru Al-Sayib aldım mı?

English: "Can" is the right word to express ability and "May" to ask for permission.
Turkish: "Can" yetenek ifade etmek için ve "May" izin istemek için doğru kelimedir.

English: A ball hit her right leg.
Turkish: Onun sağ bacağına bir top çarptı.

Right ingilizcede ne demek, Right nerede nasıl kullanılır?

Right a module : Sağ a-modül.

Right about : Sağdan geri.

Right adjust : Sağa ayarlamak. Sağdan ayarlamak.

Right ahead : Dosdoğru. Doğruca.

Right align : Sağa hizalama. Sağdan hizala. Sağa hizala. Sağa yaslamak.

 

Right and left coupling : Sağ-sol ekbileziği. Eksenleri çevresinde döndürülemiyen iki boruyu eklemekte kullanılan özel bağlantı parçası.

Right align page numbers : Sayfa numaralarını sağa hizala.

Right alignment box : Sağdan hizalama kutusu.

Right angle axes : Eksenler dik açı.

Right along : Süresince. Boyuna. Bütün vakit. Başından beri. Boyunca.

İngilizce Right Türkçe anlamı, Right eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Right ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Become erect : Dikilmek. Sertleşmek (cinsel organ). Kalkmak (cinsel organ). Sertleşmek.

Very : Belirli. En. Bile. Hatta. Mutlak. Pek. Tıpkısı. Salt. Çok.

Dexter : Sağda olan. Sağa ilişkin. Sağa sarmal. Maine eyaletinde yerleşim yeri. New mexico eyaletinde yerleşim yeri. Sağdaki. İowa eyaletinde şehir. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri.

Righteous : Hakşinas. Dürüst. Adil. Doğrucu. Hak tanır. Hakkaniyetli. Erdemli.

In the wake of : Peşinde. Ardından. Sonucunda. Ardında. Peşinde izini takib ederek. -den sonra. İzinde.

Competences : Kabiliyet. Liyakat. Yetenek. Beceri. Ehliyet. Geçinip gidecek kadar gelir. Yetki. Kifayet. Yeterlik.

Straighten out : Aydınlığa kavuşturmak. Düzeltmek. Şüphesini gidermek. Açıklığa kavuşturmak. Işık tutmak. Yoluna koymak. Doğrusunu açıklamak. Aydınlatmak.

Just so : Evet. Çok dikkatli bir şekilde. Tamamen doğru. Şartıyla. Tamböyle. Düzenli. Çok düzenli bir halde. Aynen öyle.

Seriously : Ciddi biçimde. Ağır şekilde. Ciddi bir şekilde. Ciddi ölçüde. Ağır. Ciddi olarak. Ciddi ciddi. Ciddiyetle.

Stage right : Sahne sağı. Seyircinin görüşüne göre sahnenin sağ yanı. oyuncunun solu. Sahnenin seyirciye göre solu. Telif hakkı (yazar).

 

Right synonyms : states' rights, array, pre emption, right stage, human right, riparian right, legal right, lineal, straighten up, to the right, completest, blanker, de jure, bote, justify, water right, amending, righted, in black and white, able bodied, attic, flat out, directly, justified, legitimatise, advowson, condone, hoof, arrays, make good, advisable, right handed, highly.

Right zıt anlamlı kelimeler, Right kelime anlamı

Left : Sol taraf. Artık. Sol tarafa. Soldaki. Be.sola. Sol. Sol kanat. Sola. Sol el. Sola ait.

Incorrect : Münasebetsiz. Uygunsuz. Doğru olmayan. Yakışıksız. Asılsız. Düzeltilmemiş. Hatalı. Biçimsiz. Yanlış.

False : Kalp. Falsolu. Sahte. Göstermelik. Numaradan. Yalan. Yapma. Hain. Yanlış.

Right antonyms : inaccurate, wrongness, incorrectness, improper, wrong.

Right ingilizce tanımı, definition of Right

Right kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, a right line. Straight. In a right manner. To set upright. To recover the proper or natural condition or position. Direct. Not crooked. That which is right or correct. To correct. To become upright. To bring or restore to the proper or natural position. To make right or straight (that which has been wrong or crooked).