Right adjust türkçesi Right adjust nedir

  • Sağdan ayarlamak.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Sağa ayarlamak.

Right adjust ingilizcede ne demek, Right adjust nerede nasıl kullanılır?

Right : Sağdan. Çeki düzen vermek. Gayet. Haklı. Cidden. Tam olarak. Dosdoğru. Telafi etmek. Sağ. Doğrudan doğruya.

Adjust : Parlamak. Ayarlama. Düzenine koymak. Hizaya getirmek. Ayarlamak. Bilgisayar, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir ölçü aracını, ırakgörürü istenilen koşulları sağlayacak biçimde kurup çalışır duruma getirmek. Alıştırmak. Düzeltmek. Alışmak.

Right a module : Sağ a-modül.

Right about : Sağdan geri.

Right ahead : Dosdoğru. Doğruca.

Right align : Sağa yaslamak. Sağdan hizala. Sağa hizala. Sağa hizalama.

İngilizce Right adjust Türkçe anlamı, Right adjust eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Right adjust ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Acception : Kabul. Kabul edilmiş anlam. Benimseme. Onaylama.

Accent char : Vurgu karakteri.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

Abbreviate : Özetlemek. İhtisar etmek. Kırpmak. Sadeleştirmek. Kısaltmak.

 

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Kısayol tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlandırıcı tuş. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlı erişim tuşu.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Right adjust synonyms : access mechanism, access key, access control entry, absolute loader, access control, abort.