Rotational speed türkçesi Rotational speed nedir

Rotational speed ingilizcede ne demek, Rotational speed nerede nasıl kullanılır?

Rotational : Dönel. Dönüşlü.

Speed : Çabuk gitmek. Hız yapmak. Bir duyarkatın ışıktan etkilenme, ışık etkisiyle gizli görüntü oluşturma yeteneğini anlatan genel terim. Geçirmek. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Hız kazandırmak. Hız sınırını aşmak. Hız. Hız vermek. Süratle gitmek.

Rotational breeding : Önceden belirlenmiş periyotlarda, koçların sürü içine koyulmasıyla uygulanan sistem. Rotasyonal yetiştiricilik.

Rotational crossing : Çevirme melezlemesi. Düşük verimli bir ırkın üstün verim özellikleri olan diğer bir ırka dönüştürülmesi amacıyla yapılan melezleme yöntemi.

Rotational delay : Dönme gecikmesi.

Rotational entropy : Rotasyon entropisi. Dönel dağıntı. Dağıntının özdeciksel dönmeye ilişkin kesimi.

İngilizce Rotational speed Türkçe anlamı, Rotational speed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rotational speed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Speed of rotation : Dönüşü, genel olarak dakika / devir olarak belirlenen döner anotlu tüpün anot açısal hızı.

Speed of turnover : Sayım dönüş hızı. Çeşitli varlıkların belirli bir süre içerisindeki yenileme yerine konma sayısı. varlıkların böyle bir süre içindeki dönüş sayısı. tekrar yerine konma oranı. satışların öz kaynaklara oranı. toplam satışlar aktarımı. Genel olarak yıllık süre içinde eldeki malların ya da araç ve gereçlerin yeniden yerine konma sayısı. eldeki birikimlere ilişkin dönüş hızının, genellikle dönem içinde yapılan satışlar tümdeğerinin aynı süre içindeki birikim tümdeğeri ortalaması oranı.

 

Whirl velocity : Dönem sürati.

Rate of turnover : Devir hızı. Devir oranı. Devir. Sayım dönüş hızı. Devir sürati. Genel olarak yıllık süre içinde eldeki malların ya da araç ve gereçlerin yeniden yerine konma sayısı. eldeki birikimlere ilişkin dönüş hızının, genellikle dönem içinde yapılan satışlar tümdeğerinin aynı süre içindeki birikim tümdeğeri ortalaması oranı. Dönüşüm. Çeşitli varlıkların belirli bir süre içerisindeki yenileme yerine konma sayısı. varlıkların böyle bir süre içindeki dönüş sayısı. tekrar yerine konma oranı. satışların öz kaynaklara oranı. toplam satışlar aktarımı.

Rotational speed synonyms : turning speed.