Ruefully türkçesi Ruefully nedir

  • Acınacak bir halde.
  • Pişmanlıkla.
  • Kederle.
  • Üzüntüyle.
  • Acımayla.
  • Pişman bir şekilde.
  • Kederli bir halde.

Ruefully ile ilgili cümleler

English: He smiles ruefully.
Turkish: O hüzünle gülümsüyor.

Ruefully ingilizcede ne demek, Ruefully nerede nasıl kullanılır?

Unruefully : Pişmanlık duymayan bir şekilde. Üzüntü duymayan bir şekilde. Üzüntüsüzce.

The knight of the rueful countenance : Don kişot. Acınacak haldeki şövalye.

Rueful : Üzgün. Dertli. Pişman. Uzüntülü. Esefli. Üzüntülü. Üzücü. Pişmanlık belirten. Hüzünlü. Kederli.

Ruefulness : Keder. Pişmanlık. Kederlilik. Hüzün.

İngilizce Ruefully Türkçe anlamı, Ruefully eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ruefully ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contritely : Pişmanlıktan kaynaklanarak.

Sorrily : Üzülerek. Pişmanlık duyarak.

Remorsefully : Pişmanlık duyarak. Pişman olarak.

Repentantly : İtirafçı bir halde.

Wailfully : Acıyla. Yaslı bir şekilde. Kederlice. Acı dolu bir şekilde. Kederli bir şekilde.

Grievingly : Yas tutarak.

Lamentingly : Yaslı bir şekilde. Gözü yaşlı bir şekilde. Ağlayarak.

Sadly : Üzüntülü bir şekilde. Ne yazık ki. Hüzünle. Üzülerek. Acı bir şekilde. Son derece. Kederli bir biçimde. Çok.

Ruefully synonyms : mournfully, penitentially, poignantly, somberly, despairingly, penitently, dolorously.