Ruhsal nedir, Ruhsal ne demek

Ruhsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
 • Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik

Ruhsal isminin anlamı, Ruhsal ne demek:

Kız ismi olarak; Ruhla ilgili olan, ruhi.

Ruhsal hakkında bilgiler

[Bakınız: psikolog]

Ruhsal ile ilgili Cümleler

 • Tom, ruhsal sinir bozukluğundan hiç tedavi gördü mü?
 • Animelerde olduğu gibi Japon bilim-kurgusu onların Budist ve Animistik ruhsallığını içerir.
 • Tom, şu anki işinde ruhsal çöküntü tehlikesiyle karşı karşıya.
 • Hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha güçlü olmak istiyorum.
 • Senin ruhsal bir dengesiz olduğuna inanmıyorum.
 • Onun ruhsal yapısını hesaba katman lazım.
 • İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi.
 • Ruhsal şiddetinize dayanabildim mi?
 • Ruhsal sinir bozuntum vardı.

Ruhsal tanımı, anlamı:

Ruhsal çöküntü : Bunalım.

Ruhsal çözümleme : Freud'un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, psikanaliz.

Ruhsal gerilim : Ameliyat şoku, travma, soğuk, coşku vb. etkenlerin organizmada oluşturduğu bozuklukların tümü, stres.

Ruhi : Ruhsal.

Tinsel : Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, spiritüel. Manevi, özdeksel karşıtı.

 

Psikolojik : Ruhsal. Ruh bilimsel.

Psişik : Ruhsal.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Psikolog : Ruh bilimci.

Ruhsal acı : Belirli bir neden ya da uyaran bulunmadan duyulan coşkusal acı.

Ruhsal açık : Kişiden, olağan ve gerçek koşullar altında beklenebilecek yapım ve başarı düzeyinin, belirgin olarak beklenenden aşağı düşmesi.

Ruhsal alan : (Lewin) Belirli bir anda bireyin davranışını etkileyen iç ve dış etmenlerin oluşturduğu kuramsal alan.

Ruhsal bağımsızlık : Çocuğun ruhsal açıdan ana ve babaya olan bağımlılığının sona erme durumu. Ruhsal sağaltımda, sağaltılanın sağaltmaya karşı geliştirdiği duygusal bağımlılıktan kurtularak iyileşmesi.

Ruhsal baskı : Bireyin, toplum yaşamındaki türlü uyarıcılara toplumsal çevresinin beklentilerine uygun karşılık verme yetersizliği ya da isteksizliği.

Ruhsal belirtili sinirce : (Freud) Bunalım ve baskının, dönüşümcelerdeki bedensel bozukluklar yerine, ruhsal değişme ve dengesizliklere yol açtığı bir tür sinirce

Ruhsal ben : Kişinin örgensel ve ruhsal bir varlık olarak kendinde bulunduğunu sandığı niteliklerin tümü.

Ruhsal bireşim görüşü : Ruhsal çözümlemeye karşıt olarak, yararlı yasaklar geliştirerek sevgeci gerçek yerine ve önemine indirmek gerektiğini savunan bir akım.

 

Ruhsal bölge : Yaşam alanının, birini ötekinden farklı kılan herhangi bir bölgesi.

Ruhsal bütüncülük : Bütün gerçeklerin ancak anlıksal ve ruhsal kaynaklı olduğunu savunan görüş.

Diğer dillerde Ruhsal anlamı nedir?

İngilizce'de Ruhsal ne demek? : adj. psychological, psychologic, psychic, psychical, mental, spiritual, inner, inward

Fransızca'da Ruhsal : psychique

Almanca'da Ruhsal : adj. psychisch, seelisch

Rusça'da Ruhsal : adj. духовный, психический