Sövgücü nedir, Sövgücü ne demek

Sövgücü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Söven, küfreden, sövücü

Sövgücü anlamı, tanımı:

Sövgü : Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür.

Söven : Çit yapmakta kullanılan büyük kazık. Büyük sopa.

Sövücü : Sövgücü.

Sövgücülük : Sövgücü olma durumu, sövücülük.