Söylenmek nedir, Söylenmek ne demek

"Söylenmek" ile ilgili cümle

  • "Asıl söylenecekler hep sonradan anımsanır." - B. Necatigil
  • "Benim kırdığımı anlayınca bana söylenmeye başladı." - M. Ş. Esendal
  • "Kırlarda saatlerce böyle dolaştı, durdu / Söylendi, homurdandı. Düşündükçe kudurdu!" - E. B. Koryürek

Söylenmek kısaca anlamı, tanımı:

Söylenme : Söylenmek işi.

Söyleme : Söylemek işi.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

Konuşmak : Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek. Konuşma dili olarak kullanmak. Söylev vermek, konuşma yapmak. Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek. Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak. İlişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek. Flört etmek. Şık ve zarif görünmek. Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak. Oyuncak, hayvan vb. konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkarmak. Becermek, uzman gibi yapabilmek. Geçerli olmak, etkin olmak. Belli bir konudan söz etmek. Dargın bulunmamak.

Söylemek : Yapılmasını istemek. Yazmak, düzmek. Haber vermek. Sipariş etmek. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Türkü, şarkı vb. okumak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak.

 

Çıkışmak : Bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranışından dolayı sert sözler söylemek, azarlamak. Yeter olmak, yetmek.

Azarlamak : Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek.

Eleştirmek : Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek.

Sızlanmak : Kendine yapılmış olan bir haksızlığı, kendisini tedirgin eden bir durumu, çare bulması veya sadece sıkıntısına ortak olması için karşısındakine anlatmak, yakınmak, şikâyet etmek, şekva etmek, tazallüm etmek.

Yakınmak : Kına, yakı vb.ni vücudun bir yerine sürmek, koymak. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek.

Söylenmek ile ilgili Cümleler

  • Japonların tanıdıkları kişilere karşı nazik oldukları fakat tanımadıklarına karşı oldukça soğuk oldukları söylenmektedir.
  • Onun zengin olduğu söylenmektedir.
  • Zamanın tüm yaraları iyileştirdiği söylenmektedir.

Diğer dillerde Söylenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Söylenmek ne demek? : v. grumble, murmur, grouch, grouse, snarl, snarl at, complain, chide, fret and fume, make a noise, repine, be told, be said

Fransızca'da Söylenmek : être dit, gronder, se dire, râler, marmonner, récriminer

Almanca'da Söylenmek : v. raunzen, sollen