Söz yitimi nedir, Söz yitimi ne demek

Söz yitimi; bir tıp terimidir.

  • Beyinde meydana gelen bir hasar sonucunda kişinin anlama, konuşma, dinleme yeteneklerinde değişik oranlarda ortaya çıkan kaybolma nedeniyle ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi.
  • Konuşma güçlüğü

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.

Bilimsel terim anlamı:

Beyinde baş gösteren bir sakatlık yüzünden ya da duygusal nedenlerle konuşma gücünün bir parçasını ya da tümünü yitirme.

İngilizce'de Söz yitimi ne demek? Söz yitimi ingilizcesi nedir?:

aphasia

Fransızca'da Söz yitimi ne demek?:

aphasie

Söz yitimi tanımı, anlamı:

Yitim : Kayıp.

Beyin : Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Akıl, anlayış. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse.

Meydan : Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Fırsat, imkân veya vakit. Alan, saha. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer.

Hasar : Herhangi bir olayın yol açtığı kırılma, dökülme, yıkılma gibi zarar.

 

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Anlama : Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

Konuşma : Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Konuşmak işi. Görüşme, danışma, müzakere.

Dinleme : Dinlemek işi.

Konuşma güçlüğü : Bazı konuşma organlarının gereği gibi çalışmamasından dolayı rahat söz söyleyememe, söz yitimi.

Diğer dillerde Söz yitimi anlamı nedir?

Fransızca'da Söz yitimi : aphasie [la]

Almanca'da Söz yitimi : n. Aphasie