Sözcük nedir, Sözcük ne demek

 • Kelime

"Sözcük" ile ilgili cümleler

 • "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman aynı anlamda kullanılıyor." - A. Boysan

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Belli bir amaç için bir birim olarak düşünülmesi uygun düşen bir damga dizgisi.

Dil bilgisi olarak anlamı:

Anlamı olan ses veya ses birliği: O, ev, baş, çocuk, yok, var, değil, gibi, ah ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

Ses dilinde belli anlamı ya da tümce kuruluşunda görevi bulunan anlatım aracı.

İngilizce'de Sözcük ne demek? Sözcük ingilizcesi nedir?:

word

Osmanlıca Sözcük ne demek? Sözcük Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kelime

Sözcük hakkında bilgiler

[Bakınız: kelime]

Sözcük ile ilgili Cümleler

 • Sözcüklere dökemiyorum.
 • Düşüncelerimi sözcüklerle ifade etmeyi zor bulurum.
 • 'Non', 'sed', 'magnus' ve 'numerus' Latince sözcüklerdir.
 • Sözcük grupları kesinlikle cümlelerden çok daha ilgi çekicidir.
 • Amerikalı çocuklar bu sözcükleri işiterek büyürler.
 • Sözcük grupları sözdizimsel birimlerdir.
 • Sözcüklere sözlüğünden bak.
 • Sözcükleri arayabilir, çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir.
 • Bu cümle yedi sözcükten oluşur.
 • Sözlükte ve internette sözcüklere bakiyorum
 • Sözcük kaybındayım.
 • Bu Fransızca kökenli bir sözcük.
 • Sözcüklerin yeri değiştirilmeli.
 • Rusçada "okşamak, sevgi" ile "bayağı gelincik" sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler.
 

Sözcük tanımı, anlamı:

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Sözcük bilimi : Bir dilin söz varlığını oluşturan birimleri ve bu birimlerin yapılarını ve anlamlarını, birbirleriyle ilişkilerini, zaman içinde yaşadığı değişim ve gelişmeleri araştıran dil bilimi dalı, leksikoloji.

Sözcük hazinesi : Söz varlığı.

Sözcük türü : Kelime türü.

Sözcük vurgusu : Kelime vurgusu.

Anahtar sözcük : Anahtar kelime.

Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse.

Sözcük bilimci : Sözcük bilimi uzmanı, leksikolog.

Sözcük çağrışımı : Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yordam. bkz.çıkarımcı yordam.

Sözcük ikilileri : Değerleme ölçeklerinde bir tutum sürekliliğinin iki ucunu göstermek üzere kullanılan, "iyi-kötü" gibi karşıt anlamlı ya da karşıt uçlu sözcükler.

Sözcük kakışması : [Bakınız: kakışma]

Sözcük karışıklığı : Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu.

 

Sözcük oyunu : Sözcüklerin çok anlamlılığından, sesteş oluşlarından yayarlanılarak yapılan anlatım oyunları.

Sözcük salatası : Kimi ruh hastalıklarında görülen ve anlamlı cümle ilişkisine göre söylenmemiş sözcükler yığını.

Sözcük tanımı : Anlamı önceden bilinmeyen, başka bir deyişle yeni olan bir deyimin tanımı. || Krş.. nesne tanımı.

Sözcük uzunluğu : Bir sözcükteki damga sayısı.

Sözcük yöntemi : Sözcüklerin önce birer bütün olarak ele alınması ve bundan sonra parçalara bölünerek çözümlenmesi ilkesine dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.

Sözcüklü : Sözcüğü olan.

Diğer dillerde Sözcük anlamı nedir?

İngilizce'de Sözcük ne demek? : n. word, vocable

Fransızca'da Sözcük : mot [le], vocable [le]

Almanca'da Sözcük : n. Vokabel, Wort

Rusça'da Sözcük : n. слово (N)