Sözel öğrenme nedir, Sözel öğrenme ne demek

Sözel öğrenme; bir eğitim bilimi terimidir.

  • Düşüncelerin açıklanması ve iletişim için gerekli anlama ve anlatma becerilerini elde etme işi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Düşüncelerin iletişimi ve açıklanması için gerekli konuşma becerilerini elde etme işi.

Bilimsel terim anlamı:

Sözlü uyaranlarla belirtilmiş olan durum ve sorunlara sözle tepki ya da çözüm bulma.

İngilizce'de Sözel öğrenme ne demek? Sözel öğrenme ingilizcesi nedir?:

verbal learning

Sözel öğrenme tanımı, anlamı:

Öğrenme : Öğrenmek işi.

Düşüncel : Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavranabilen.

İletişim : Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Anlama : Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme. Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf.

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

Beceri : Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.