Sözlü kültür nedir, Sözlü kültür ne demek

  • Sözlü olarak aktarılan kültür ögelerinin tamamı

Sözlü kültür tanımı, anlamı:

Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu.

Kültür : Bireyin kazandığı bilgi. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarım. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din.

Aktar : İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.

Tamam : Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Evet. Bütün, tüm. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Tamamlanmış, bitmiş. Eksiksiz.