Süfli nedir, Süfli ne demek

Süfli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Süfli" ile ilgili cümle

  • "Sabri'nin maceraları hep böyle süfli şeylerden ibaret değildi." - R. N. Güntekin

Süfli anlamı, tanımı:

Süflileşme : Süflileşmek işi.

Süflileşmek : Süfli duruma gelmek, süfli olmak.

Süflilik : Süfli olma durumu.

Aşağılık : Niteliği düşük, adi. Aşağı olma durumu, adilik.

Kılıksız : Giyimi düzgün olmayan, sünepe, kıyafetsiz, süfli. Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süfli bir biçimde.

Kılıklı : Herhangi bir kılıkta olan, kıyafetli. Birinin huyunda olan, davranışlarını taklit eden. Güzel, temiz.

Hırpani : Perişan, derbeder.

Aşağı : Aşağıya, yere doğru. Değeri daha az. Bayağı, adi. Daha küçük, daha az. Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri. Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. Niteliği düşük, kötü.

Bayağı : Aşağılık, pespaye. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. Gerçekten. Oldukça, epey. Basit, adi, amiyane, banal.

Adi : Bayağı. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan. Aşağılık, alçak.

Pis : İçinden çıkılması çok güç, karışık. Çirkin, sevimsiz olan. Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan. Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı. Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves.