Sülfürik asit nedir, Sülfürik asit ne demek

Sülfürik asit; bir kimya terimidir.

  • Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C'de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı

Kimya'daki anlamı:

Formülü H2SO4 olan, derişik asidin (%98’lik) yoğunluğu 1,84 g/mL olan, su ile her oranda karışabilen, su ile azeotropik karışım oluşturan (%98,3) CONTACT yöntemi ile SO2 ve havadan elde edilen, ucuz ve reaktif olduğu için sanayide en çok kullanılan inorganik madde olan, akü, gübre, patlayıcı ve pigment ve benzeri yapımında kullanılan güçlü nem çekici, kuvvetli yükseltgeyici, kuvvetli dibazik bir asit.

Bilimsel terim anlamı:

Dağlama, paklama ve temizleme çözeltilerinde sıkça kullanılan, çok yeğin yenim özellikli renksiz, yağ görünüşlü bir asit (H2SO4).

İngilizce'de Sülfürik asit ne demek? Sülfürik asit ingilizcesi nedir?:

sulphuric acid

Sülfürik asit hakkında bilgiler

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyleYenime uğratıcı,renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar.

 

Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98'liktir.

Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Yine aynı sebepten dolayı, sülfürik asiti seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 1 mol sülfürik asit bol miktarda suya eklendiğinde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıkar. Konsantre sülfürik asitin içine su eklemek çok tehlikelidir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asitin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerden biridir. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla kükürt dioksit oluşturulur.

 

S8 (g) + 8 O2 (g) → 8 SO2 (g) (ΔH° = -2374 kJ/mol)

Sülfürik asit ile ilgili Cümleler

  • Sülfürik asitin tuzları, sülfatlar olarak adlandırılır.
  • Sülfürik asit bir zamanlar kezzap yağı olarak bilinirdi.

Sülfürik asit kısaca anlamı, tanımı:

Büyük : Üstün niteliği olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Önemli. Niceliği çok olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram).

Renksiz : Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan. Solgun görünen, soluk. Rengi olmayan.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Sülfürik : Sülfürle ilgili.

Sülfür : Kükürdün başka bir elementle yaptığı bileşik.

Sülf : Kükürt.

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Kıvam : Sıvılarda koyuluk, yoğunluk. Bir şeyin en uygun zaman veya durumu. Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. Sıvıların koyuluk derecesi.

Kokusuz : Kokusu olmayan.

Boya : Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya. Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Aldatıcı görünüş. Yazmak için kullanılan mürekkep.

Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.

Mineral : Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.

Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Sülfürik asitli anotlama : Sülfirik asit çözeltileri kullanarak yapılan anotlama işlemi.

Sülfürik asitli temizleme : Sülfürik asit çözeltileri kullanarak yapılan temizleme işlemi.

Diğer dillerde Sülfürik asit anlamı nedir?

İngilizce'de Sülfürik asit ne demek? : sulphuric acid

Fransızca'da Sülfürik asit : acide sulfurique

Almanca'da Sülfürik asit : n. Kammersäure, Schwefelsäure