Sülfürik asitli anotlama nedir, Sülfürik asitli anotlama ne demek

Sülfürik asitli anotlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Metalürji'deki terim anlamı:

Sülfirik asit çözeltileri kullanarak yapılan anotlama işlemi.

Sülfürik asitli anotlama anlamı, kısaca tanımı

Anotlama : Alüminyum ve alüminyum alaşımları yüzeylerinin yenim dirençlerini arttırmak için, parçaları anot yaparak ve elektrikle alüminyum oksite çevirme işlemi, anotsal yükseltgenme ve anotsal işlem diye de bilinir

Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği.

Anot : Artı uç.

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Sülf : Kükürt.

Sülfür : Kükürdün başka bir elementle yaptığı bileşik.

Sülfürik : Sülfürle ilgili.

Sülfürik asit : Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C'de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

 

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

Diğer dillerde Sülfürik asitli anotlama anlamı nedir?

İngilizce'de Sülfürik asitli anotlama ne demek ? : sulphuric acid anodizing