Süper çimento nedir, Süper çimento ne demek

  • Yüksek dirençli, çabuk sertleşen çimento

Süper çimento tanımı, anlamı:

Süper : Belli bir normun üstünde olan. Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan.

Çimento : Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz.

Çimen : Kendiliğinden yetişmiş çim.

Dirençli : Direnci olan.

Sert : Hırçın, öfkeli, hiddetli. Gönül kırıcı, katı, ters. Titizlikle uygulanan, sıkı. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Güçlü kuvvetli. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Normal değerlerin üstünde olan. Erdemli, faziletli. Etkili. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Derece veya makamı bakımından üstün. Yukarıda, üst tarafta olan yer.

 

Çabuk : Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı. Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.