Sürüm nedir, Sürüm ne demek

Sürüm; bir ticaret terimidir.

"Sürüm" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu malın sürümü yoktur."
  • "Bu para sürümden kaldırıldı."

Yerel Türkçe anlamı:

Satışın iyi olması.

Tarlayı sürme işi.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin oynatılmak üzere piyasaya çıkarılması.

Bilimsel terim anlamı:

Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama.

İngilizce'de Sürüm ne demek? Sürüm ingilizcesi nedir?:

version, same, morket, release, launching

Sürüm anlamı, tanımı:

Sürüm sürüm : "Yoksul ve perişan bir biçimde yaşamak" anlamındaki sürüm sürüm sürünmek deyiminde geçen bir söz.

Sürüme : Sürümek işi.

Sürümek : Hafif bir şeyi sürüklemek. Bir şeyi peşine takmak, alıp götürmek. Bir şeyi yerden kaldırmaksızın çekerek, iterek götürmek, sürüklemek. Herhangi bir sebepten dolayı güçlükle yürümek.

Sürümlü : Sürümü çok olan, çok satılan (mal).

Sürümsüz : Sürümü olmayan, az satılan veya satılmayan (mal).

Sürümsüzlük : Sürümü olmama durumu.

 

Ayağını sürümek : Bir yerden uzaklaşmak üzere bulunmak. ölmek üzere olmak. verilen bir işi ağırdan almak. halk inanışına göre bir kimse gelirken ardından başkalarının da gelmesine yol açmak.

Ayak sürümek : Gönderilen yere isteği ile gitmemek. verilen bir işi ağırdan almak.

Ticaret : Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ilgili bilim. Ürün, mal vb. alım satımı. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.

Revaç : Sürüm.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

Tedavül : Dolanım.

Devlet : Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Mutluluk.

Senet : Dayanılan veya dayanılacak olan şey. Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit.

Tahvil : Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.

Bir : Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Tek. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Geçer : Beğenilen, makbul, mergup. Geçme özelliği olan. Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan. Geçer not.

 

Değişik : Yedek iç çamaşırı, giyecek. Değiştirilmiş, muaddel. Farklı. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan.

Biçim : Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz.

Versiyon : Yorum. Sürüm.

Sürüm aracı : Para, altın, gümüş ve kâğıt para. Para yerine geçen çek, ödek gibi değerli belgitler.

Sürüm bankası : Kâğıt para çıkarma ayrıcalığı olan banka.

Sürüm bulma : Bir malın genel satakta çoğunlukla aranılması, tutunması, istekle karşılanması.

Sürüm hızı : Paranın belirli bir süre içindeki el değiştirme hızı.

Sürümcü : Bir tecimevi adına genel satağı dolaşıp mal ısmarlanılması ve istekli bulunulmasını sağlamakla görevlendirilen kişi.

Sürümdeğer : Bir alıcının, bir satıcıya, özgür pazar koşulları içinde, toprak karşılığında ödemeye istekli olduğu ve genellikle, kamulaştırma işlemlerinde, vergileme amacıyla yapılan yazımlarda kullanılan değer.

Sürümdeki belgitler : Satakta dönüşüm yapan borç belgitleri.

Sürümdeki para : Satakta sürümde bulunan kâğıt ve madenî para.

Sürümden çekme : Parayı sataktan geri alma.

Sürüme çıkarma : Parayı satağa sürme.

Sürüm ile ilgili Cümleler

  • Her iki İngilizce sürümü eşit kabul edilebilir mi?
  • İki sürüm arasındaki fark açık değil.
  • Yazılımını yükseltmek için indirme sayfasına gitmelisin ve en son sürümü indirmelisin.
  • Tatoeba'nın yeni sürümünü sabırsızlıkla bekliyorum.
  • Bana kısa sürüm ver.
  • Ansiklopedinin yeni tam sürümü çıktı.
  • Eğer cümle veritabanında ise, biz hemen çevrilmiş sürümünü elde edeceğiz.

Diğer dillerde Sürüm anlamı nedir?

İngilizce'de Sürüm ne demek? : n. sale, offtake

Fransızca'da Sürüm : débit [le], écoulement [le], circulation [la], cours [le], roulement [le], vente [la]

Almanca'da Sürüm : Absatz, Marktgängigkeit

Rusça'da Sürüm : n. сбыт (M), оборот (M), пахота (F), партия (F)