Süsleme nedir, Süsleme ne demek

  • Süslemek işi, bezeme, donama, tezyin.
  • Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.
  • Süsleri yerleştirme biçimi ya da sanatı

Süsleme anlamı, kısaca tanımı:

Süsleme sanatları : Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türde yapılmış olan estetik çalışmaların tümü, süslemecilik.

Süslemeci : Süsleme sanatlarıyla uğraşan kimse.

Süslemecilik : Süslemeci olma durumu. Süsleme sanatları.

Süslemek : Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek. Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak. Söz oyunlarıyla güzelleştirmek.

Bezeme : Süs, süsleyen şey. Süsleme.

Donama : Süsleme.

Tezyin : Süsleme.

Yerleştirme : Yurtlandırma, iskân. Yerleştirmek işi.

Biçim : Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

 

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Zanaat.

Eser : İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti. Yayın, kitap, yapıt. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Süsleme ile ilgili Cümleler

  • Tom'un Noel ağacını süslemesine kimin yardımcı olacağını merak ediyorum.
  • Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim.
  • Marie, annesinin Noel ağacını süslemesine yardımcı oldu.
  • Balonlarla süslemeyi severim.
  • Odasını çiçeklerle süslemeyi seviyorum.

Diğer dillerde Süsleme anlamı nedir?

İngilizce'de Süsleme ne demek? : n. decoration, decor, adornment, ornamentation, ornament, trimming, trim, embellishment, enrichment, figuration, molding, moulding, Grace, grace note

Fransızca'da Süsleme : ornement [le], embellisement [le]

Almanca'da Süsleme : n. Ausschmückung, Dekoration, Garnierung, Verbrämung, Verzierung, Zierde

Rusça'da Süsleme : n. украшение (N), драпирование (N), драпировка (F), приукрашивание (N)