Süslemek nedir, Süslemek ne demek

  • Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek
  • Söz oyunlarıyla güzelleştirmek.
  • Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak.

"Süslemek" ile ilgili cümleler

  • "Ben onu bir süsleyeyim de görsün."
  • "Söylediğim şeyleri, maalesef bir kısmı da uydurma olan misallerle süsleyerek adamcağızı âdeta ağlamaklı ederdim." - R. N. Güntekin
  • "Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar." - S. F. Abasıyanık

Süslemek anlamı, tanımı:

Süsleyip püslemek : Özenle, özen göstererek süslemek, göze çarpacak kadar süslemek, telleyip pullamak.

Süsleme : Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı. Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb. Süslemek işi, bezeme, donama, tezyin.

Katkı : Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan. Bir şeye katılan başka bir madde. Metal ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler. Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım.

Alıcı : Azrail. Satın almak isteyen kimse, müşteri. Kamera. Kendisine bir şey gönderilen kimse. Almaç.

Görünme : Görünmek işi.

Sağlamak : Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak.

 

Bezemek : Süslemek.

Bezeklemek : Süslemek.

Donatmak : Birinin giyimini sağlamak. Süslemek. Azarlamak. Sövmek. Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek.

Söz : Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.

Güzelleştirmek : Güzellik vermek, güzellik kazandırmak.

Diğer dillerde Süslemek anlamı nedir?

İngilizce'de Süslemek ne demek? : v. decorate, adorn, beautify, array, doll up, dress up, embellish, enrich, ornament, smarten, bedeck, bedight, caparison, crown, damask, deck out, dike, dizen, doll out, dress, embroider, enamel, fancy up, fig out, figure, flourish, garnish, gild

Fransızca'da Süslemek : orner, parer, agrémenter, bichonner, décorer, embellir, enluminer, enrichir, égayer, émailler, étoffer, garnir, pomponner

 

Almanca'da Süslemek : v. ausputzen, ausschmücken, ausstaffieren, beschlagen, besetzen, dekorieren, garnieren, herausputzen, ornamentieren, schmücken, staffieren, verbrämen, verzieren, zieren

Rusça'da Süslemek : v. наряжать, украшать, декорировать, драпировать, приукрашивать, увенчивать, нарядить, украсить, приукрасить, увенчать