Sıkışık nedir, Sıkışık ne demek

Sıkışık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Sıkışmış bir durumda olan

"Sıkışık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Size bu kadar ücreti niye ödemekteyiz, böyle sıkışık anlarımızda?" - A. İlhan

Bilimsel terim anlamı:

Sami dillerde, gırtlağın basılmasıyla bir özellik kazanan seslikler için kullanılır.

Fransızca'da Sıkışık ne demek?:

pressé

Sıkışık kısaca anlamı, tanımı:

Sıkışıklık : Sıkışık olma durumu.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Beraber.

Sıkışık doldurma : Özdeciklerin aralarında en az boşluk bırakarak, bir oylumu doldurmaları ile oluşan katı yapı.

Sıkışık varış : Koşucuların, yarışı yarım teker gibi az bir ayrımla sıkışıkça bitirmeleri.

 

Sıkışık ile ilgili Cümleler

  • Caddenin aşağısında trafik sıkışıklığına ne neden oldu?
  • Trafik sıkışıklığına bir kaza neden oldu.
  • Trafik sıkışıklığı sonucunda, onu istasyondan uğurlayamadı.
  • Ali bir trafik sıkışıklığında tıkandı.
  • Eğer şimdi gidersen, bir trafik sıkışıklığına yakalanacağına eminim.
  • Trafik sıkışıklıklarından nefret ederim.
  • Buradaki yollar sıkışık.

Diğer dillerde Sıkışık anlamı nedir?

İngilizce'de Sıkışık ne demek? : adj. crowded, congested, pressed, hard pressed, jammed, constricted, cramped, dense, serried

Fransızca'da Sıkışık : compact/e, resserré/e

Almanca'da Sıkışık : n. Gedrücktheit

adj. beschränkt, gedrängt

Rusça'da Sıkışık : adj. тесный, сомкнутый, сплоченный, затруднительный

adv. тесно