Sıkı artan işlev nedir, Sıkı artan işlev ne demek

Sıkı artan işlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

Tanım kümesinde koşulunu gerçekleyen her olan f işlevi, anlamdaş, artan işlev, tekdüze sıkı artan işlev.

Sıkı artan işlev kısaca anlamı, tanımı

Artan : Bakıyye (bk. kalan). Yarar, fayda. Üstünlük, meziyet, nitelik

Artan işlev : [Bakınız: sıkı artan işlev].

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Sıkı : Dar. Güçlü ve çabuk, hızlı. Disiplin. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan. Zorlu, güçlü ve etkili. Cimri. Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü. Zorlayıcı durum. Yoğun. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı. Sıkıca, iyice.

Tekdüze sıkı artan işlev : [Bakınız: sıkı artan işlev].

Tanım kümesi : Bir (G,A,B) bağıntısı için, birinci izdüşüm gönderimi altında G bağıntı çizgesinin görüntüsü. işlevi için A kümesi.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Tekdüze : Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

 

Koşulu : Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Kümes : Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer. Ufak ev.

Diğer dillerde Sıkı artan işlev anlamı nedir?

İngilizce'de Sıkı artan işlev ne demek ? : strictly increasing function