Sıkı azalan işlev nedir, Sıkı azalan işlev ne demek

Sıkı azalan işlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

Tanım kümesindeki koşulunu gerçekleyen her olan f işlevi, Anlamdaş. azalan işlev, tekdüze sıkı azalan işlev.

Sıkı azalan işlev anlamı, kısaca tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Sıkı : Dar. Güçlü ve çabuk, hızlı. Disiplin. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan. Zorlu, güçlü ve etkili. Cimri. Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü. Zorlayıcı durum. Yoğun. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı. Sıkıca, iyice.

Tekdüze sıkı azalan işlev : [Bakınız: sıkı azalan işlev].

Tanım kümesi : Bir (G,A,B) bağıntısı için, birinci izdüşüm gönderimi altında G bağıntı çizgesinin görüntüsü. işlevi için A kümesi.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Tekdüze : Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton. (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

 

Koşulu : Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Kümes : Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer. Ufak ev.

Gerç : Eğlenme, alay.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı.

Diğer dillerde Sıkı azalan işlev anlamı nedir?

İngilizce'de Sıkı azalan işlev ne demek ? : strictly decreasing function