Sıla nedir, Sıla ne demek

Sıla; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma
  • Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer.

"Sıla" ile ilgili cümleler

  • "Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var" - Karacaoğlan

Sıla isminin anlamı, Sıla ne demek:

Kız ismi olarak; Doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma. Erkek ismi olarak; Doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma.

Sıla anlamı, tanımı:

Sıla etmek : Sılaya gitmek.

Sılaya gitmek : Bir süre ayrı kaldığı evini, yurdunu görmeye gitmek. anne, baba ve diğer akrabalarını görmek için memlekete gitmek.

Sıla hastalığı : Memlekete, aile ve akrabalara duyulan aşırı özlem.

Sıla özlemi : Yurt özlemi.

Sıla sıygası : Zarf-fiil.

Sılayırahim : Anne, baba ve akrabayı ziyaret etme.

Daüssıla : Yurt özlemi.

Sılacı : Memleketine, doğup büyüdüğü yere dönerek yakınlarına kavuşan kimse.

Yakın : Benzeyen, andıran, yaklaşan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Uzak olmayan yer. Uzak olmadan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.

 

Kavuşma : Kavuşmak işi, buluşma, telaki. Mantar ve yosun sınıfından bazı aşağı bitkilerde, yeni bir birey oluşturmak için iki ayrı hücrenin birleşmesi.

Gurbet : Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Büyü : Karşı durulamaz güçlü etki. Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı.

Sılakap : Biçilen tarlada kalan ekin kökleri.

Sılan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Rahat, huzurlu.

Diğer dillerde Sıla anlamı nedir?

Almanca'da Sıla : Geburtsort

Rusça'da Sıla : n. прибытие (N)